Post R

Bakkehuset og kunstige "bjerge" (posten er ved legepladsen)

Lyt her

Poster 175  Til højre for Høghsbjerget kan du se Bakkehuset. Det er den gule bygning under de høje træer. I dag er det et lille hyggeligt traktørsted. Men oprindelig var det et såkaldt Statshusmandsbrug. Statshusmandsbrug stammer fra landsbrugskrisen efter 1. Verdenskrig, hvor man nødig ville have flere forarmede folk ind i byerne. Derfor stillede staten lidt jord til rådighed, mens husmændene selv skulle sørge for bygninger og redskaber.

Statshusmandsbrugene var underlagt særlige regler. Statshusmændene var ikke egentlig ejere af ejendommene, men snarere forpagtere der altså ikke fuldt kunne disponere over ejendommen, og de betalte en årlig afgift, kaldet jordrente, til staten.

Det var dog lige knebent nok, at de kunne leve af den tildelte jord, så de måtte også arbejde ved siden af. Oscar Beck, der fik tildelt Bakkehuset – som det naturligvis ikke hed den gang, da "Bakken" eller rettere "Bjerget" først blev anlagt i 60'erne af overskudsjorden fra byggeriet af Albertslund Syd – måtte således også tage arbejde i en af egnens mange tørvemoser, for at kunne få det hele til at løbe rundt.

Oprindelig lå her 8 statshusmandsbrug på hver 10 til 17 tønder land, samt et par gartnerier, men nu er kun Bakkehuset tilbage.