Post 2

Den kunstige bakke bygges i Vestskoven, Herstedhøje 1967-72

 - Albertslund Kommune

Post 2 (ved rund plads)

1) Hvorfor er der næsten ingen træer og buske på Herstedhøje?

Der var 750000 lastbiler til at køre jord og byggeaffald til højen. Hver lastbil kunne dengang køre med 4 kubikmeter (m3). Hvor mange kubikmeter (m3) jord er der kørt på for at skabe Herstedhøje?

Link til viden om Vestskoven

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vestskoven/

 

2) Mål vind hastighed for foden af Herstedhøje. Og på toppen?

3) Når du bevæger dig opad får du mere beliggenhedsenergi (potentiel energi) og dine muskler bliver opvarmet. Generelt vil musklernes varmenergi være tre gange så stor som beliggenhedsenergien.

Beliggenhedsenergien = din vægt i kg ∙ den lodrette højde som du har hævet dig i m ∙ 10

E = m ∙ h ∙ 10

Enheden for energi er Joule (J)

Hvor meget er dit samlede energiforbrug hvis du bevæger dig op på toppen af Herstedhøje (45 m)?

En halv liter cola indeholder 900 000 J. Hvor mange gange kan du bevæge dig op ad Herstedhøje, på den energi du får af at drikke en cola?