Post 3

Post 3 (ved kvægristen)

1) Herstedhøje er 67 meter over havets overflade. 45 meter over det omgivende terræn og Vestskoven.  Hvor højt ligger Vestskoven over havets overflade?

2) Kvægristen er lavet for at dyrene (kvæg og får) ikke går ud fra indhegningen, men vi (mennesker) kan komme ind og ud. Kan ræve og rådyr gå over?

3) Atmosfæren omkring Jorden trykker på Jorden. Dette skyldes at luften har en masse. Trykket måles i Pascal (Pa). Ved havets overflade er trykket 101325 Pa. For hver gang du bevæger dig en meter op i atmosfæren falder trykket med 12 Pa. Hvis man kender et steds højde over havoverfladen kan trykket beregnes ud fra følgende formel: Tryk = 101325 Pa -  (Højde i meter ∙ 12 Pa) Det højeste punkt på Herstedhøje er 67 m over havets overflade. Beregn trykket på toppen af Herstedhøje?