Post 4

Post 4 (i skoven)

1) Hvepseedderkop er en ny art i Danmark. Den findes på denne strækning,
kan I  finde den? (sommer)

Vestskoven Hvepseedderkop

Link til viden om Hvepseedderkoppen

http://danmarksinsekter.dk/argiope_bruennichi.shtml

2) Det højeste træ i Danmark er 52 meter. De højeste træer i Vesskoven er 
ca. 25 meter. Hvor høje er de bøgetræer, I står ved?

3) Ved fotosyntese danner træernes grønkorn kulhydrater (sukker) og O2 (ilt). Til denne proces optager træerne CO2 (kuldioxid)fra atmosfæren samt H2O (vand) fra jorden. 6CO2 + 6H2O →C6H12O6 + 6O2. Her kan I se, hvor mange tons CO2 et bøgetræ og en rødgran kan omdanne når de er ca. 50 år gamle.

Tons CO2:

Bøg: 2

Rødgran: 4

Vestskoven Post 4

I Danmark udleder vi gennemsnitlig 10 tons CO2 pr. indbygger.

Udregn hvor mange træer  (fx bøg og rødgran), der skal til for at 
omdanne dit årlige udslip af CO2?

4) Barometer, hygrometer, termometer, vind måler. Mål de 4 forhold?

Links om lys og skygge træer og fotosyntese

https://skovforeningen.dk/media/lige%20nu_blade.pdf

http://youtube.com/watch?v=-dVGuZs0EEQ