Post 5

Post 5 (på stien)

1) Hvorfor er der træer, der er større en andre, når de er plantet samtidig? Nævn nogle faktorer?

2) I en urskov eller en skov der er urørt, er der lige så meget dødt ved (træ), som levende. Gå ind i mellem træerne. Hvor mange døde træer kan I se? Hvorfor er det godt med mange døde træer i skoven?

Link til viden om lys og skygge træer

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/lys-og-skyggetr%C3%A6er

3) Link til https://youtube.com/watch?v=hZqdTlrrkfk

og forklar med dine egne ord, hvordan drivhuseffekten virker?

4) Barometer, hygrometer, termometer, vind måler. Mål de 4 forhold?

(gå lidt skråt igennem skoven mod post 6)