Post 8

Post 8

1) Træerne I her står ved, er Nordmandsgran. Hvad skal de bruges til?

2) Ved at tælle grenkrænsene, kan man tælle hvor gamle nordmandstræerne er. Hvor gamle er de?

3) Man kan hurtigt finde højden på et træ i skoven. Det eneste man skal bruge er en pind, man finder i skovbunden. Find en pind som er mindst lige så lang som din arm. Hold pinden lodret og i strakt arm. Hold den sådan at stykket over din hånd er lige så langt som din arm. Tjek det ved at lægge pinden langs din strakte arm. Hvis enden når din skulder, så passer det.

Stå foran træet. Husk at holde pinden lodret og i strakt arm foran dig. Når man står sådan med pinden, skal den dække træet - den må hverken være længere eller kortere end træet. Det gør man sådan: Kig hen over toppen af pinden og op på træet. Toppen af pinden skal flugte med toppen af træet og bunden af pinden (lige over hvor du holder din hånd) skal flugte med træets rod. Gå frem mod eller væk fra træet til det passer. Afstanden fra hvor man står, er den samme som træets højde. Mål hvor mange fødder der er fra dig og hen til træet, så ved du samtidig, hvor mange fødder træet er højt.

4) Barometer, hygrometer, termometer, vind måler. Mål de 4 forhold?