Post 9

Post 9

1) Der er rigtig mange tjørnebuske i Vestskoven. Hvorfor?

Link til viden om frøspredning

http://skoven-i-skolen.dk/content/spredning-af-fr%C3%B8-og-frugter

2) Som I kan se, er træerne mange steder plantet som monokulturer (Det vil sige, at der kun står én slags træer) Er det godt?    

3) Det næste stykke vej skal I gå under en række højspændingsmaster. Højspændingsmasterne transporterer elektriciteten fra kraftværket ud til forbrugerne. I ledningerne er spændingen høj.

Hvorfor har man valgt at transportere energien med  en høj spændingsforskel i stedet for blot de 230 V, der er brug for ude  hos forbrugerne?

4) Barometer, hygrometer, termometer, vind måler. Mål de 4 forhold?