Samfundsfag

Læringsaktiviteter i samfundsfag

Samfundsfag - Albertslund Kommune

Pengeuge

Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening afholder hvert år pengeuge for 7. og 8. klasser i Danmark. På denne hjemmeside kan man tilmelde sig de officielle aktiviteter, eller hente undervisningsmateriale fra tidligere års undervisningsforløb. 
Læs mere på Pengeuges hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Pengeuge.

Khora Virtual Reality

Under besøget får eleverne mulighed for at prøve virtual reality briller. Brillerne giver eleverne mulighed i at træde ind i verdener, som de normalt kun kan læse sig til viden om eller iagttage som passive tilskuere. Hvad tror eleverne denne teknologi kan bruges til i fremtiden? Behøver vi f.eks. at være fysisk sammen med vores venner eller familie, når vi kan mødes med dem i den virtuelle verden?
Et besøg hos Khora, hvor eleverne prøver det på egen krop, kan være starten på mange spændende diskussioner om fremtidens teknologi.
Læs mere på Khoras hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Khora

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et oplæg fra HumanizeR kan bruges i undervisningen, til at give eleverne et stort indblik i hvordan arbejdsmarkedet fungerer og hvilke ressourcer, der er brug for,- nu og i fremtiden. Fortalt af et firma der beskæftiger sig med området hver dag. Oplægget kan bruges i flere fag og kan evt. bruges som en del af en projektuge eller af et valgfag. Man kan eks. bruge det som en del af danskundervisningen om modtagerrettet kommunikation, da Humanizer har stor erfaring med at hjælpe folk i job, bl.a. gennem kvalificering af jobansøgninger.

Booking: Michael Weibel, direktør i HumanizeR Mobil: 40 10 58 09 Mail: mw@pshr.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk/samfundsfag

Klassetrin: 8.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

På kurset hjælper vi de unge i gang med at bruge deres digitale postkasse, og giver dem en rundtur i de andre digitale muligheder, som et NEM-ID åbner op for, og som er obligatoriske at benytte fx ved flytning og lægeskift.
NEM-ID giver også adgang til SU, ungdomskort, anskaffelse af straffeattest og overblik over rettigheder mv. for unge i fritidsjob.

Varighed: 1 t.

Booking: Kirsten Westh: kiw@albertslundbib.dk 4368 7032 eller Claes Isbrandtsen: cli@albertslundbib.dk 4368 7080

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi med link til samfundsfag

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen. 

Et andet udbytte af besøget er at høre om, hvordan Albertslund Varmeværk gennem forskellige aktiviteter er en del af udviklingen i Albertslund Kommune. Det sker gennem påvirkning af borgere og virksomheder til at spare på energien. Der sker bl.a. gennem hjælp og støtte til at optimere energiforbruget i eksisterende bygninger i kommunen. Projekterne spænder lige fra mindre sager, som udskiftning af vinduer, til større sager som medvirken til renovering af boligerne i Albertslund Syd.

Varighed: 1 t.

Booking: 

For nærmere information kontakt projektleder Niels Hansen på 
Tlf.: 4368 6859 eller mail: niels.hansen@albertslund.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Iværksætterhuset kan fortælle om aspekter vedrørende at starte egen virksomhed. Iværksætterhuset holder enten et oplæg på 1 time eller laver et oplæg på ca. 2 timer, hvor eleverne skal arbejde med en idé til egen virksomhed. Oplægget kan bruges i flere fag og kan evt. bruges som en del af en emneuge eller af et valgfag.

Booking: Iværksætterhuset, Flemming Troelsen Ftr@vhhr.dk , 3010 8092

Pris: Gratis

 

 

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Få kendskab til iværksætteri, den daglige drift og de kompetencer, der er påkrævet for at drive egen virksomhed, blandt andet regnskab og kundeservice.

Kan besøge skoler til oplæg. 

Booking: Helene Koers, helene@flexkapacitet.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge kommer i undervisningsforløbet til at reflektere over det at være ung og bo i en forstad – med de problemer det indebærer. Vi vil gerne være med til at give den unge et værktøj til refleksion over egen tilværelse – at selvom man har triste og sorte tanker, også kan ha' det sjovt og være glad. De to sider går ofte hånd i hånd, når man er ung. 

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk