Timerisk

Vejen fra skolen til egen virksomhed

Om virksomheden

TimeGruppen består af flere selskaber som tilsammen rådgiver mere end 3.000 virksomheder inden for både revision, skat, pension, forsikring, investering og forretningsudvikling. Et af disse selskaber er Timerisk.

Adresse

Park Allé 295, 2605 Brøndby

 

Mulige temaer og forløb

Kenneth Jørgensen, partner/medejer i forsikringsmæglerselskabet Timerisk A/S kommer ud på skolen og laver et oplæg på 1-1 ½ time.  

Der kan deltage fra 25-100 elever i oplægget.  

Besøget kan bruges i forbindelse med, at der arbejdes med det tværgående tema Innovation og Entreprenørskab.

Der kan ligeledes arbejdes med områder fra det obligatoriske emne Uddannelse og job. Eks. fra kompetenceområdet "Fra uddannelse til job", hvor der kan arbejdes med følgende færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri og har viden om indhold og krav i uddannelser og job og forudsætninger for iværksætteri.

 

Oplægget omhandler vejen fra folkeskolen til at starte egen virksomhed. Om at træffe uddannelsesvalg, om karrieredrømme og om at starte egen virksomhed.

Kontakt

Kenneth Jørgensen kej@time.dk

Se også under obligatoriske emner/tværgående temaer i udskolingen.