Tysk

Læringsaktiviteter i tysk

 - Albertslund Kommune

DM i Fagene

Med DM i Fagene får alle udskolingselever adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers reelle udforinger.

Se mere på www.dmifagene.dk