Matematik

Læringsaktiviteter i matematik

Matematik - Albertslund Kommune

Fag: Matematik/Natur/teknologi/evt. dansk

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Det kribler og krabler i græsset, når vi kommer tæt på. Vi går rundt til forskellige biotoper, hvor vi fanger og bestemmer de dyr vi fanger. På de forskellige biotoper går jagten ind med insektsugere, net og fingrene for at fange alt det, der kribler og krabler - edderkopper, mariehøns, larver og flotte biller. Periode: maj-sept.

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed.

Booking: 

http://www.naturskolen.albertslund.dk/booking/

Husk at skriv i bookingen, at der også skal være fokus på matematik.

Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund, (Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51)

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik/Natur/teknologi/Idræt

Klassetrin: Indskoling, anbefales fra 2. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

En dag hvor vi dyster mod dyrene i skoven og bliver klogere på dyrenes formåen og samtidig får trænet nogle af idrættens grundelementer. Derudover vil matematikken også indgå i form af div. målinger og begreber fx, højde, længde, tid, længdemål, minutter og sekunder. Kan du løbe fra skovens dyr? Er du hurtigere end en hugorm? Kan du se lige så godt som en ugle? Kan du springe længer end en frø? Kan du springe højere end et rådyr? Kan du koordinere lige så godt som et tusindben? Eleverne får kendskab til de forskellige smådyr samt trænet nogle af de motoriske grundlæggende færdigheder. Periode: maj-sept.

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed. (3-4 timer)

Booking: 

http://www.naturskolen.albertslund.dk/booking/

Husk at skriv i bookingen, at der også skal være fokus på matematik.

Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund, (Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51)

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik/Natur/teknologi/evt. dansk

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne bliver udstyret med fangstredskaber, forstørrelsesglas, fotobakker, m.m. og skal som detektiver undersøge livet i søen. Der vil blive arbejdet med forskellige fangstmetoder og derefter kigget nærmere på det de har fanget. Undervisningen fokuserer på elevstyret aktiviteter, hvor de voksne støtter og hjælper, der hvor der er behov. Periode: April-oktober

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed. (3-4 timer)

Booking: 

http://www.naturskolen.albertslund.dk/booking/

Husk at skriv i bookingen, at der også skal være fokus på matematik.

Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund, (Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51)

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her