Gå til hovedindhold

Natur/Teknologi

Læringsaktiviteter i natur/teknologi

Indhold

  Vestskovens Naturskole

  Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
  Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
  Læs mere på Naturskolens hjemmeside. Link Naturskolens hjemmeside

  Naturcenter Herstedhøj

  Som hovedbruger af Naturcentret kan institutioner i Albertslund Kommune gratis booke Skolestuen, bålhus og låne grej til forløb.
  Læs mere om de mange spændende muligheder på centerets hjemmeside. Link Naturcenter Herstedhøje

  Toftegården

  Toftegården er en besøgsgård, der kan bruges af børn fra Albertslund, som kan deltage i arbejdet med pasning af gården og husdyrene. 
  Toftegården ligger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring år 1900.
  Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og private, Det er gratis for alle at besøge gården.

  Læs mere om Toftegårdens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: link Toftegården.

  Kroppedal Museum

  Kroppedal Museums Skoletjeneste har en lang række undervisningstilbud og undervisningsmaterialer inden for astronomi, arkæologi og nyere tids historie.
  Læs mere på hjemmesiden link Kroppedals hjemmeside.

  Kloaklab 

  KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Der kobles mellem teori og øvelser og den virkelige verden.
  I KloakLab kan eleverne arbejde med spildevand. Iført gummihandsker, masker og kitler kan de arbejde aktivt i et laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor.

  Læs mere på KloakLabs hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Kloaklab

  Energi og vand

  ENERGI & VAND tilbyder en række forskellige aktiviteter indenfor energi, miljø, vandmiljø, økologi og natur.
  ENERGI & VAND rummer et Science Center, et HOFOR Showroom, et Collaboratorium og et Living Lab. 

  Læs mere på Engergi og Vands hjemmeside. Linke åbner i nyt vindue: Link Engergi og Vand

  Planetarium

  Planetarium tilbyder en lang række besøgsaktiviteter indenfor astrofysik og astronomi. Desuden er der mulighed for at se naturfaglige film i planetariets kuppelsal.

  Læs mere på Planetariets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Planetarium

  Vestforbrænding

  Vestforbrænding har undervisningstilbud målrettet folkeskoler, der har til formål at gøre vores eleverne klogere på affald, ressourcer, sortering og grøn energi gennem undervisning og konkrete, oplevelsesbaserede øvelser. 

   Læs mere på Vestforbrændingens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vestforbrændingen

  Albertslund Verdensmål Center

  Albertslund Verdensmål Center inviterer elever og lærere på guidede miljøture. Eleverne vil få ny viden og indsigt i byens kulturhistorie og de naturområder, der omgiver Albertslund. Samtidigt vil turene understøtte elevernes mulighed for at vurdere miljøproblemer lokalt og globalt. Desuden tilbyder Agendacenteret oplæg om bæredygtighed. 
  Læse mere på Agenda Centers hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Verdensmål Center

  Vikingelandsbyen

  Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over Store Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen. 
  Læs mere på Vikingelandsbyens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vikingelandsbyen

  Albertslund Genbrugsstation

  Albertslund Genbrugsstation er bygget op omkring Materialegårdens gamle drivhus, som genbruges til formidlings- og byttehus. I Drivhuset kan skolebørn lære om affald, sortering, genbrug og genanvendelse.
  Læs mere på genbrugsstationens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Genbrugsstation.