Natur/Teknologi

Læringsaktiviteter i natur/teknologi

Natur/teknologi - Albertslund Kommune

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0-6.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Her kan I både lære om affaldssortering, genbrug og ressourcer. Eleverne møder samtidig mennesker på en arbejdsplads, som tager hånd om vores affald. På genbrugsstationen tager en af de lokale pladsfolk jer med på opdagelse i de mange containere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt. Eleverne får informationer om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet og får vist konkrete eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer. Er eleverne blevet trætte af deres gamle legetøj? Så tag det med på genbrugsstationen og byt det til noget nyt i vores fantastiske byttehus. Det er muligt at sidde ude på et lille torv foran Drivhuset og spise medbragt mad.

Varighed: Besøget varer ca. 1 – 1 ½ time

Booking: 

Mia Strøm Jensen Tlf.: 43 68 32 05 E-mail: mia.strom.jensen@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0.-6.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vi kommer på besøg i klassen med et oplæg og sjove faglige aktiviteter. Gennem fortælling, dialog og praktiske opgaver får eleverne viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet og hvordan det skal behandles bedst muligt.

Varighed: 

Forløbet varer ca. 2 timer, fra 9.00 - 11.30. •Klasse nr. 1 kl. 9.00 - 10.00 (max 30 elever) •Pause kl 10:00 - 10.15 •Klasse nr. 2 kl. 10.15 - 11.15 (max 30 elever) Dette er udgangspunktet, dog kan tidspunkterne ændres inden for tidsrammen – Men ikke ud over tidsrammen.

Booking: Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløb. Gennem dialog introduceres astronomi og opbygning af solsystemet, inden vi besøger Miniplanetariet. I Miniplanetariet foretager vi digitale rejser og forklarer om årsagerne til sommer, vinter, nat og dag og ser på stjerner og stjernebilleder. Vi afslutter forløbet med en "flyvetur" til månen og taler om månens dannelse og kendetegn, og hvorfor månen nogen gange er halv.

Varighed: 1 t.

Booking: Kroppedal museum/kontakt børnkulturkonsulent, Kirsten Schneider tlf. 43683306

Email: kirsten.schneider@albertslund.dk 

Pris: Gratis

Læs mere om tilbuddet her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0. - 2.kl

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløbet er et sjovt og aktivt forløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem samarbejde og praktiske opgaver. Eleverne befinder sig udendørs og er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne skal bl.a. samarbejde, arbejde alene, lave mad, være kreative, tænke logisk, arbejde med modeller, konkurrere og løse quiz.

Varighed: kl. 9.00 - 11.30 eller 12.00 - 14.30

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et hæfte med og om Natur- og udeoplevelser i Albetslund, udarbejdet af Miljø og teknik afdelingen, Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen, kulturinstitutioner og uformelle læringsmiljøer i kommunen. Hæftet er til kommunens daginstitutioner og dagtilbud men egner sig også fint til indskolingsaktiviteter. Find inspiration til leg og læring i alle fag i naturen.

Varighed: Brug aktiviteterne hele året. Bagerst i hæftet viser kalenderen hvornår.

link til kort over steder

link til hæfte

 

Fag: Natur og teknologi/biologi/fysik-kemi/håndværk og design/historie

Bevægelse og motion

Klassetrin: 3. klasse, Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I Vikingelandsbyens stævningsskov (egeskov), vil vi formidle vikingernes bevidste brug af skoven. Eleverne skal med i skoven og fælde et egetræ med vikingeøkse og vurdere træets historie på baggrund af de blotlagte årringe. Vi vil vise, hvordan vikinge tømreren valgte de træer, der skal fældes nu, og hvilke der skal stå 40 år mere. I takt med at vi fælder træer bliver skoven mere lysåben, og vi ser på den flora der dukker op. Hvis vi bliver hurtigt færdige med arbejdet, fortæller vi en historie under Thors eg. Stammerne skal efterfølgende fragtes til vikingevejen, hvor de skal bruges i bro og vej byggeriet.

Varighed: 

3 timer
Uge 18 – 25. Begge uger incl.
Uge 32 – 42. Begge uger incl.

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi

Klassetrin: Indskoling og mellemtrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vores nærmeste følgesvend i rummet er Månen. Vi har dog også planeter som naboer, hvor nogle minder om Jorden mens andre er meget anderledes. På denne safari kommer I forbi alle planeterne i Solsystemet - og også de ting, som ikke er planeter.

Varighed: 

Program hver torsdag:

9.30                 Tycho Brahe Planetarium åbner

10.30-11.00     Foredrag i Rumteatret: Planetsafari i Solsystemet

11.10-12.15     IMAX film i Rumteatret: "Vores smukke planet"

12.15                Mulighed for selv at besøge udstillingerne

Booking:

Læs mere om skoleforedraget og book på Planetariets hjemmeside.

Pris: 

50 kr. per person

Færdigheds- og vidensmål: Læringsmål er inden for færdigheds-og vidensmål med overskriften: Vand, luft og vejr (efter 2. kl.) Jorden og solsystemet (efter 4 kl.)

 

 


 

Fag: Natur-teknologi/billedkunst

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Henriette Brun har udviklet et koncept: WorFor, en sammentrækning af Workshop og Fortællinger. Indtil videre findes Workshopfortællingerne indenfor følgende naturvidenskabelige emner: Astronomi, Palæontologi, Geologi og Kroppen. I projektet formidles naturvidenskabelige begreber gennem en rammefortælling, hvori der indgår elementer af bevægelse, viden, rim og remser, kunst, filosofi, forsøg og kunstopgaver. Det bliver guf til små hjerner, energi til kroppen og fine ting lavet med hænderne. Den naturvidenskabelige Workshopfortælling er et subjektivt begejstret udvalg af viden og begreber til videre inspiration og læselyst på området. WorFor understøtter desuden Undervisningsministeriets seks nye obligatoriske temaer for børnehaveklassens undervisning og kompetenceområder. Workshops foregår på skolen.

Varighed: 2 formiddage fra kl. 8.00-11.30

Booking: Henriette Brun

Brostykkevej 38, 2650 Hvidovre

Tlf. 25371491

henriettebrun@gmail.com

Pris: 4.000,- kr. + materialebudget 750,- kr. (2 dage)

Der kan evt. søges huskunstnerstøtte. Kontakt Kirsten Schneider email: kirsten.schneider@albertslund.dk

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

 

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0.-6.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Besøg Skraldelev - Vestforbrændings miniby, hvor vi arbejder med elevernes handlekompetencer og viden om affald, genbrug og ressourcer. Gennem dialog og praktiske opgaver får eleverne kendskab til affaldets materialer og prøver kræfter med sorteringens kunst.

Varighed: Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00

Booking: Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

 

 

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag eleverne med ud i naturen og løb stjerneløbet på Hyldagergrunden ved Toftegården. Ruten er som en sekskantet stjerne. Den starter ved Egetræet ved hallen. Du skal gå "med uret". Løbet henvender sig til alle elever, og folk der går tur i området.

Varighed: 1-2 t. Booking: ingen - lærer og elever kører selv ud til posterne. Medbring mobil eller IPads til scanning af QR koder.

Pris: Gratis

Link til stjerneløb/orienteringsruten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling 0. - 3.kl

Kort beskrivelse af aktiviteterne:

Hovedbrugerne af Naturcentret (Frederiksberg og Albertslund kommune) har udviklet 19 selvkørende aktiviteter med læringsmål.

Se de mange spændende aktiviteter her 

Varighed: 2-3 t. + transport

Pris: Gratis

 

 

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling 0. - 2.kl

Kort beskrivelse af aktiviteten: Undervisningsforløbet er et sjovt og aktivt forløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem samarbejde og praktiske opgaver. Eleverne befinder sig udendørs og er i bevægelse under hele forløbet. Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne skal samarbejde, teste deres styrke, arbejde hurtigt, tælle og arbejde med modeller.

Varighed: kl. 9.00 - 11.30 eller 12.00 - 14.30

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Alle

Klassetrin: 0.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteter:

Aktiviteter og udeskole (i flere fag) efter klassens behov eller faste aktiviteter som fx:

Vandhulsdetektiver

Skovens fortællinger

Dyst mod skovens dyr

Biodiversitet - en biotop tur

Trigonometri - på tur med teodolitten

Teambuilding - en trivselsdag i skoven

Læringsløb i skoven - Woop løb

Varighed: Afhænger af aktiviteten

Booking: www.naturskolen.albertslund.dk

Pris: Gratis

Læs mere om naturskolens aktiviteter her