Dansk som andetsprog

Inspiration til DSA undervisningen

 - Albertslund Kommune

Grundlæggende kan alt læringsmateriale anvendes i dansk som andet sprog. At arbejde med DSA handler om metoder, der arbejdes med materialet på og den sproglige tilgang til materialet, som skal udfoldes for eleverne. Genrebaseret skrivning og læsning er vigtige teknikker til elevernes læring af både sprog og læsning. Visuelle, auditive og kinæstetiske tilgange til læringen er vigtige parametre, der skal indtænkes. Der bør endvidere arbejdes med opmærksomhed på de kommunikative kompetencer og tænkes i både passiv og aktiv læring (skrive, tale, læse og lytte).

Link til inspiration til DSA undervisningen   

 

Undrekammeret

Undrekammeret er tænkt som et særligt univers, hvis formål
er at stimulere børns sprogudvikling. Her kan en mindre gruppe af børn (en
klasse kan deles op i et par mindre hold, som skiftes) opleve f.eks. sproget, 
tallene og de klassiske børnesange præsenteret gennem små aktiviteter. Læreren og en biblioteksmedarbejder kan indgå i børnenes udforskning, så relationerne styrkes og udvides. Varighed: 1-2 t.
Booking: Ved booking ring på 4368 7095.
Pris: Gratis