Dansk

Læringsaktiviteter i dansk

Dansk - Albertslund Kommune

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrinnet

Kort beskrivelse af aktiviteteten:

I et samarbejde med den ældste gruppe børn i én af nedenstående børnehaver skal elever fra mellemtrinnet producere en fælles eventyrbog. Eleverne skal bruge deres genreviden om eventyr og ud fra de billeder, som børnehavebørnene har taget i skoven. De mødes i to timer og digter sammen et fælles eventyr, der indeholder både genretræk og elementer fra børnehavebørnenes billeder. Eleverne er ansvarlige for samarbejdet og processen.

Tilbage i klassen skriftliggør eleverne det fælles eventyr, sætter det op som en bog, og mødes eventuelt med børnehavebørnene igen, så de kan lave en tegning hver til bogens tekst, for i fællesskab at redigere den fælles tekst.

Varighed: 5 timer

Booking:

Børnehaven Sydstjernen - kontakt:  tlf. 43 68 76 76
Børnehaven Troldehøj - kontakt:  tlf. 43 62 10 44
Børnehaven Lindegården - kontakt:  tlf. 43 68 73 80

Pris: Gratis

 

 

Fag: Dansk

Klassetrin: 6.- 9-kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får sparing af en virksomhed i arbejdet med filmproduktion. Magna Production producerer blandt andet reklame - og præsentationsfilm.

Eleverne kan arbejde med modtagerettet kommuniktaion, reklamefilm, kortfilm og meget mere alt efter hvad der aftales med Magna. Magna vil være med som opstart og senere som sparing og i bedømmelsen af de forskellige elevproduktioner.

Varighed: Forløbet kan strække sig over flere uger.

Booking:

Thomas Hansen

tha@magna.dk

OBS: fordeles efter først-til-mølle-princip og Magna kan kun samarbejde med én klasse/årgang om året.

Pris: Gratis

Eksempel på et undervisningsforløb.

Fag: Dansk/håndværk & design/natur-teknologi

Klassetrin: 5-6 kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløbet er et spændende og innovativt undervisningsforløb, hvor eleverne får en masse faglig viden, som de skal bruge til selv at opfinde teknologiske løsninger til at mindske verdens CO2 -udledning med. 

Varighed: kl. 9.00 - 13.00

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk/madkundskab/madkundskab - valgfag

Klassetrin: mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvilke kostråd blev givet til tidligere generationer? Er det rigtigt at alle der bor på plejehjem elsker gammeldags dansk mad? Dette og meget andet skal eleverne blive kloge på, når de besøger beboerne på Albertshøj i Sundhedshuset. Eleverne forbereder interviews, som et led i danskundervisningen. Derefter besøges beboerne i Sundhedshuset og interviewes om kost, madpræferencer mm.. På skolen planlægger og prøver eleverne menuen af ud fra beboernes ønsker. Forløbet afsluttes med et nyt besøg i Sundhedshuset, hvor menuen serveres for beboerne. Der kan arbejdes i grupper, så der planlægges og afprøves flere menuer.

Forløbet kan også bruges som en del af valgfaget hjemkundskab.

Varighed: Afhænger af hvilket forløb der aftales.

Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, mobil 23242937, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk

Klassetrin: Indskoling/mellemtrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Sammen med hele klassen besøger I Sundhedshuset. Her skal eleverne bringe gode læseoplevelser ud til beboerne i huset samtidig med de træner deres læsefærdigheder. Med aktiviteten får beboerne muligheden for at komme i større kontakt med børn fra lokalområdet mens aktiviteten også kan motivere eleverne yderligere for læsetræning. I kan også blive i huset og spise frokost, som en del af besøget.

Varighed: Efter aftale

Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk mobil: 23242937

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk 

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne arbejder kreativt med sproget. Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

 

Fag: Dansk/læsning

Klassetrin: Indskoling, mellemtrin og 7.klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Sommerferie læsekampagne arrangeret af folkebiblioteket og med stor opbakning fra skolerne. Børn inviteres til at at læse 3 bøger i deres sommerferie, og som belønning får de en gratis gavebog

Varighed: en sommerferie

Booking: 

Albertslund Børnebibliotek, tlf. 43 68 70 50
Mail: boer@albertslundbib.dk

Tilmelding til Sommerbogen kan også ske på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, tlf.   43 68 70 95

Pris: Gratis

 

 

 

Fag: Dansk 

Klassetrin: 5. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvorfor er venner så vigtige for os mennesker? Hvad er en god ven? Hvad nu hvis man ingen ven har?

At have en ven er vigtig for børns og voksnes trivsel, gennem venner lærer man at omgås andre med venlighed og vise empati og gode samarbejdsevner. Det er netop samarbejdet og processen i at lave en kæmpe skulptur, som er omdrejningspunktet for dette huskunstner projekt. Børnene vil i løbet af de 3 dage, de er på billedskolen, snakke venskaber. 

 

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk