Gå til hovedindhold

Natur/Teknologi

Læringsaktiviteter i natur/teknologi

Indhold

  Vestskovens Naturskole

  Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
  Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
  Læs mere på Naturskolens hjemmeside. Link Naturskolens hjemmeside

  Naturcenter Herstedhøj

  Som hovedbruger af Naturcentret kan institutioner i Albertslund Kommune gratis booke Skolestuen, bålhus og låne grej til forløb.
  Læs mere om de mange spændende muligheder på centerets hjemmeside. Link Naturcenter Herstedhøje

  Toftegården

  Toftegården er en besøgsgård, der kan bruges af børn fra Albertslund, som kan deltage i arbejdet med pasning af gården og husdyrene. 
  Toftegården ligger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring år 1900.
  Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og private, Det er gratis for alle at besøge gården. 
  Læs mere på Toftegårdens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: link Toftegården.

  Kloaklab 

  KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Der kobles mellem teori og øvelser og den virkelige verden.
  I KloakLab kan eleverne arbejde med spildevand. Iført gummihandsker, masker og kitler kan de arbejde aktivt i et laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor. 
  Læs mere på KloakLabs hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Kloaklab

  Energi og vand

  ENERGI & VAND tilbyder en række forskellige aktiviteter indenfor energi, miljø, vandmiljø, økologi og natur.
  ENERGI & VAND rummer et Science Center, et HOFOR Showroom, et Collaboratorium og et Living Lab. 
  Læs mere på Engergi og Vands hjemmeside. Linke åbner i nyt vindue: Link Engergi og Vand

  Planetarium

  Planetarium tilbyder en lang række besøgsaktiviteter indenfor astrofysik og astronomi. Desuden er der mulighed for at se naturfaglige film i planetariets kuppelsal. 
  Læs mere på Planetariets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Planetarium

  Vestforbrænding

  Vestforbrænding har undervisningstilbud målrettet folkeskoler, der har til formål at gøre vores eleverne klogere på affald, ressourcer, sortering og grøn energi gennem undervisning og konkrete, oplevelsesbaserede øvelser. 
  Læs mere på Vestforbrændingens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vestforbrændingen

  Albertslund Verdensmål Center

  Albertslund Verdensmål Center inviterer elever og lærere på guidede miljøture. Eleverne vil få ny viden og indsigt i byens kulturhistorie og de naturområder, der omgiver Albertslund. Samtidigt vil turene understøtte elevernes mulighed for at vurdere miljøproblemer lokalt og globalt. Desuden tilbyder Agendacenteret oplæg om bæredygtighed. 
  Læse mere på Agenda Centers hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Verdensmål Center

  Albertslund Varmeværk

  Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.
  Læs mere på varmeværket hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Forsyning.

  Thorsbro Vandværk

  Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. 
  Læs mere om vandværkets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Thorsbro Vandværk

  Khora Virtual Reality

  Under besøget får eleverne mulighed for at prøve virtual reality briller. Brillerne giver eleverne mulighed i at træde ind i verdener, som de normalt kun kan læse sig til viden om eller iagttage som passive tilskuere. Hvad tror eleverne denne teknologi kan bruges til i fremtiden? Behøver vi f.eks. at være fysisk sammen med vores venner eller familie, når vi kan mødes med dem i den virtuelle verden?
  Et besøg hos Khora, hvor eleverne prøver det på egen krop, kan være starten på mange spændende diskussioner om fremtidens teknologi.
  Læs mere på Khoras hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Khora

  Gartneriet Grennessminde

  Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.
  Læs mere på Grennessmindes hjemmesiden. Linker åbner i nyt vindue: Grennessminde 

  Engineer the future.dk

  Hos Engineer the Future kan man booke et besøg af en ekspert, der kan komme ud på skole og med fortællinger, små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.
  Læs mere på Engineer til future´s hjememsiden. Linket åbner i nyt vindue. Link Engineer

  Vikingelandsbyen

  Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over Store Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen. 
  Læs mere på Vikingelandsbyens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vikingelandsbyen

  Albertslund Genbrugsstation

  Albertslund Genbrugsstation er bygget op omkring Materialegårdens gamle drivhus, som genbruges til formidlings- og byttehus. I Drivhuset kan skolebørn lære om affald, sortering, genbrug og genanvendelse.
  Læs mere på genbrugsstationens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Genbrugsstation.

  Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre

  Med udgangspunkt i LEGO mindstorms EV3 robotter kan elever eksperimentere og problemløse inden for videnskab, teknologi, matematik og it. I elevernes løsninger af de konkrete udfordringer indgår blandt andet design, konstruktion, programmering, kommunikation, problemløsning, kreativitet og samarbejde.
  Målet er at lære naturfag og teknologi gennem spændende og engagerende aktiviteter, og dermed blive motiveret og inspireret til at søge mere viden.
  Læs mere på Newtons hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Newton Room.

  DA – Åben Virksomhed

  DA Åben Virksomhed er Dansk Arbejdsgiverforenings bud på formidling af kontakt mellem skoler og erhvervsliv.. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg. Alle besøg bygger på undervisningsformater, som virksomhederne kan bruge, når skoleklasser kommer ud og skal lære. 
  Siden blev etableret i 2018, for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik. 
  Læs mere på DA´s hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Åben Virksomhed.