Natur/Teknologi

Læringsaktiviteter i natur/teknologi

Natur/teknologi - Albertslund Kommune

Fag: Natur-teknologi

Klassetrin: Mellemtrin (3-6 kl.)

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Forløbet er et udekørende undervisningstilbud til elever på mellemtrinnet. Få en masse faglig viden om vandets kredsløb, vandets vej gennem samfundet og klimatilpasning gennem en masse sjove og anderledes læringsopgaver.

Varighed: 1 uge ude på skolerne

Booking:

Via Skoler & Uddannelse, Albertslund kommune 

E-mail: skoleroguddannelse@albertslund.dk 

Ved spørgsmål, ring til Patrick Rosenkjær på tlf.: 27770266

I 2017 besøger MSC Herstedvester skole i uge 22

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål 3.-4.kl.: Læs mere om aktiviteten her

Færdigheds- og vidensmål 5.-6.kl.: Læs mere om aktiviteten her

 

 

Fag: Natur-teknologi/fysik-kemi/geografi med link til historie

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. I en dialogbaseret rundvisning, der både foregår ude og inde på vandværket, vil eleverne bl.a. høre om Københavns behov for vand, etableringen af vandværket og dets arkitektur, dieselmotorerne, og hvordan man med hævertteknik sørgede for vand til København samt arbejds- og familieliv på Thorsbro Vandværk. Der sluttes af med en samtale omkring brugen af grundvand og vandet som ressource.

Varighed: 1 t. + transport

Booking:

Kroppedal museum har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se undervisningskatalog og materialer på www.kroppedal.dk eller ring på  43 303000 for at bestille besøg

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Er der nogen derude? Måske på en planet, der ligner vores egen? I dette foredrag rejser vi ud gennem vores solsystem og ser på vores naboplaneter.

Herefter går turen videre ud blandt stjerner og galakser. Vi ser på, hvordan stjerner og planeter bliver dannet, og hvordan store stjerner dør i voldsomme supernovaeksplosioner.

Varighed: 

Program hver onsdag:

9.30                Tycho Brahe Planetarium åbner

10.00-11.00    Foredrag i Rumteatret: På tur blandt Mælkevejens stjerner

11.10-12.15    IMAX film i Rumteatret: "Vores smukke planet"

12.15               Mulighed for selv at besøge udstillingerne

Booking:

Læs mere om skoleforedraget og book på Planetariets hjemmeside.

Pris: 

50 kr. per person

Færdigheds- og vidensmål: Læringsmål er inden for færdigheds-og vidensmål med overskriften: Jorden og solsystemet

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 3.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vandets kredsløb og affaldshåndtering. Fra 6.-10.kl. undersøger eleverne, hvordan mikroorganismer kan rense vandet for organisk materiale. Øvelser undersøger sammenhængen mellem mængden af organisk stof, mikroorganismer og påvirkning af kemikalier

Varighed: 2 ½ time

Booking:

Kloaklab tilbyder naturfaglig undervisning om rensning af spildevand på et rensningsanlæg fra 3.-10 kl.

Book et besøg via hjemmesiden www.kloaklab.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Kloak labs folder

Fag: Natur og teknologi/geografi/håndværk og design/historie og matematik

Bevægelse og motion

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund har sammen søsat projekt Vikingebro, hvor der bl.a. skal rekonstrueres en vikingevej og bro over Store Vejleådalen. Projektet er et løbende studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbejde. Eleverne bliver her introduceret til vikingernes hverdagsliv og handelsforbindelser, og skal deltage aktivt i rekonstruktionen af vejen.

Varighed: 

Kl. 9-11.30 (2,5 time)
Uge 18 – 25. Begge uger incl.
Uge 32 – 42. Begge uger incl.

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk 

 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi/matematik

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0-6.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Her kan I både lære om affaldssortering, genbrug og ressourcer. Eleverne møder samtidig mennesker på en arbejdsplads, som tager hånd om vores affald. På genbrugsstationen tager en af de lokale pladsfolk jer med på opdagelse i de mange containere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt. Eleverne får informationer om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet og får vist konkrete eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer. Er eleverne blevet trætte af deres gamle legetøj? Så tag det med på genbrugsstationen og byt det til noget nyt i vores fantastiske byttehus. Det er muligt at sidde ude på et lille torv foran Drivhuset og spise medbragt mad.

Varighed: Besøget varer ca. 1 – 1 ½ time

Booking: 

Mia Strøm Jensen Tlf.: 43 68 32 05 E-mail: mia.strom.jensen@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 5.-6. kl

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et spændende undervisningsforløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem interaktive 3D-modeller og praktisk erfaring om energisystemer, energikilder og CO2. Eleverne er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet lever dermed op til kravet om 45 minutters motion og bevægelse om dagen.

Varighed:

Forløbet kan både bookes om formiddagen (fra kl. 9-11:30) og om eftermiddagen (fra 12:00-14:30

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin:  3.-4. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Energiens vej gennem tiden er et spændende og anderledes undervisningsforløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem interaktive 3D-modeller og praktisk erfaring om produktion og forsyning. Eleverne er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet lever dermed op til kravet om 45 minut-ters motion og bevægelse om dagen.

Varighed:

Forløbet kan både bookes om formiddagen (fra kl. 9-11:30) og om eftermiddagen (fra 12:00-14:30).

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi med link til historie og madkundskab

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kendskab til  fødevareforarbejdning, produktion, livsvilkår og kulturhistorie

Varighed: 3-4 t.

Booking:

Vikingelandsbyen har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se mere på www.vikingelandsbyen.dk eller ring på  Tlf.: 43 64 20 29  for at bestille besøg. Link til online tilmelding

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

se en film om Vikingelandsbyen

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0.-6.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vi kommer på besøg i klassen med et oplæg og sjove faglige aktiviteter. Gennem fortælling, dialog og praktiske opgaver får eleverne viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet og hvordan det skal behandles bedst muligt.

Varighed: 

Forløbet varer ca. 2 timer, fra 9.00 - 11.30. •Klasse nr. 1 kl. 9.00 - 10.00 (max 30 elever) •Pause kl 10:00 - 10.15 •Klasse nr. 2 kl. 10.15 - 11.15 (max 30 elever) Dette er udgangspunktet, dog kan tidspunkterne ændres inden for tidsrammen – Men ikke ud over tidsrammen.

Booking: Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.

Varighed: 1 t.

Booking: 

For nærmere information kontakt projektleder Niels Hansen på Tlf.: 4368 6859 eller mail: niels.hansen@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag klassen med til Hersted industripark og oplev en unik mulighed for at se lokal bæredygtig udvikling i DOLL's levende laboratorium, et gigantisk udendørs showroom med bæredygtige lyskilder.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Ingen booking

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Dansk/håndværk & design/natur-teknologi

Klassetrin: 5-6 kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløbet er et spændende og innovativt undervisningsforløb, hvor eleverne får en masse faglig viden, som de skal bruge til selv at opfinde teknologiske løsninger til at mindske verdens CO2 -udledning med. 

Varighed: kl. 9.00 - 13.00

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Natur og teknologi/håndværk og design/geografi/historie

Bevægelse og motion

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vikingerne lavede selv deres reb fra bunden, det skal i også gøre i dette forløb.
På 1. dag fælder vi sammen et lindetræ med vikingeøkser. Derefter tager vi barken af og lægger i en sø, hvor det skal lægge indtil i kommer igen en dag i uge 38 eller 39
På 2. dagen (uge 38 el. 39) tager vi barken op af søen, tørrer det og ligger snore og reb af lindebasten fra barken. Præcis som vikingerne gjorde det for 1.000 år siden.

Varighed: 

2 dages forløb. Kl. 9-11.30 (2,5 time)
1. dag i uge 24 eller 25
2. dag i uge 38 eller 39

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Landskabet omkring Herstedhøje er et kludetæppe af forskellige kulturskove af mange forskellige træarter. Eleverne får i grupper et kort udleveret og skal gå rundt i en lille del af skoven og finde frem til de træer, der er plantet. På den måde kan de farvelægge kortet og finde de mange skovtyper, der findes i skoven. Eleverne træner deres evne til at afkode og lave kort samt kende forskellige træsorter og landskaber (kendskab til naturpleje og træerne som levende organisme)

Eleverne skal bruge deres viden om kort og landskab til at lægge naturtyperne på et kort ved at gå rundt på veje og stier og lokalisere de forskellige områder på et sort/hvidt kort.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Book forløb på www. Herstedhoeje.dk eller ring på 43 470203

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Mellemtrinnet

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Praktiske naturfaglige workshopdage (stedsbestemt)

Varighed: 8 workshopdage (2 hver årstid)

Booking: Henriette Brun

Brostykkevej 38, 2650 Hvidovre

Tlf. 25371491

henriettebrun@gmail.com

Pris: 48.000,- kr. inkl. alle materialer mv.

Der kan evt. søges huskunstnerstøtte. Kontakt Kirsten Schneider email: kirsten.schneider@albertslund.dk

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur og teknologi/biologi/fysik-kemi/håndværk og design/historie

Bevægelse og motion

Klassetrin: 3. klasse, Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I Vikingelandsbyens stævningsskov (egeskov), vil vi formidle vikingernes bevidste brug af skoven. Eleverne skal med i skoven og fælde et egetræ med vikingeøkse og vurdere træets historie på baggrund af de blotlagte årringe. Vi vil vise, hvordan vikinge tømreren valgte de træer, der skal fældes nu, og hvilke der skal stå 40 år mere. I takt med at vi fælder træer bliver skoven mere lysåben, og vi ser på den flora der dukker op. Hvis vi bliver hurtigt færdige med arbejdet, fortæller vi en historie under Thors eg. Stammerne skal efterfølgende fragtes til vikingevejen, hvor de skal bruges i bro og vej byggeriet.

Varighed: 

3 timer
Uge 18 – 25. Begge uger incl.
Uge 32 – 42. Begge uger incl.

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi

Klassetrin: Indskoling og Mellemtrin  

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vores nærmeste følgesvend i rummet er Månen. Vi har dog også planeter som naboer, hvor nogle minder om Jorden mens andre er meget anderledes. På denne safari kommer I forbi alle planeterne i Solsystemet - og også de ting, som ikke er planeter.

Varighed: 

Program hver torsdag:

9.30                 Tycho Brahe Planetarium åbner

10.30-11.00     Foredrag i Rumteatret: Planetsafari i Solsystemet

11.10-12.15     IMAX film i Rumteatret: "Vores smukke planet"

12.15                Mulighed for selv at besøge udstillingerne

Booking:

Læs mere om skoleforedraget og book på Planetariets hjemmeside.

Pris: 

50 kr. per person

Færdigheds- og vidensmål: Læringsmål er inden for færdigheds-og vidensmål med overskriften: Vand, luft og vejr (efter 2. kl.) Jorden og solsystemet (efter 4 kl.)

 

 

 


 

Fag: Matematik, Natur/teknologi, Fysik-kemi

Klassetrin: 5.-7.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I modulet Robotter og matematik taler vi indledningsvist om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet, og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3, som de skal bygge op, programmere gennem et computerprogram og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal arbejde med at beregne omkreds af forskellige geometriske figurer og bruge egnede måleredskaber hertil, endvidere skal de benytte sig af forskellige regnearter til løsning af forskellige opgaver i forløbet.

Varighed: 9.00-14.00 (5 timer)

Pris: 2.100,-

Booking:

Book et besøg via hjemmesiden

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på tlf. 40 84 54 52. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 78 39 97

Aktiviteten

Programmet

Færdigheds- og vidensmål

 

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0.-6.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Besøg Skraldelev - Vestforbrændings miniby, hvor vi arbejder med elevernes handlekompetencer og viden om affald, genbrug og ressourcer. Gennem dialog og praktiske opgaver får eleverne kendskab til affaldets materialer og prøver kræfter med sorteringens kunst.

Varighed: Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00

Booking: Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

 

 

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag eleverne med ud i naturen og løb stjerneløbet på Hyldagergrunden ved Toftegården. Ruten er som en sekskantet stjerne. Den starter ved Egetræet ved hallen. Du skal gå "med uret". Løbet henvender sig til alle elever, og folk der går tur i området.

Varighed: 1-2 t. Booking: ingen - lærer og elever kører selv ud til posterne. Medbring mobil eller IPads til scanning af QR koder.

Pris: Gratis

Link til stjerneløb/orienteringsruten her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Astronomi i dialog baseret undervisningform. Vi taler om stjernerne, lander på planeter og måner, ser vores egen galakse  udefra og fornemmer universets uendelighed. Derved gøres afstande, tid og steder i universet håndgribeligt og nærværende for eleverne. Forløbet er tænkt som en introduktion til undervisning om stjernehimlen og solsystemet. Uge 44-45

Varighed: 75 min.

Booking: Kroppedal museum/kontakt børnkulturkonsulent, Kirsten Schneider tlf. 43683306

Email: kirsten.schneider@albertslund.dk  

Pris: Gratis

Læs mere om tilbuddet her

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 5.-6. kl

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I forløbet arbejder vi med kobling af teori og praksis, bl.a. ved at beregne elevernes eget vandforbrug og finde ud af hvordan det bliver bæredygtigt. Forløbet kan dermed både ses som understøttende undervisning, f.eks. til en temauge om vand, eller som natur/teknologi undervisning.

Forløbet er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi i 5.-6. klasse og understøtter fagformålet for natur/teknologi.

Varighed: 

Forløbet kan både bookes om formiddagen (fra kl. 9-11:40) og om eftermiddagen (fra 12:15-14:50).

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis


Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 3. - 4.kl

Kort beskrivelse af aktiviteten: Undervisningsforløbet Vandets vej gennem tiden er et spændende og afvekslende forløb, hvor eleverne arbejder med interaktive modeller og gruppearbejde, og er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer, da det indeholder forskellige typer af læringsopgaver. Eleverne udfordres således bl.a. i arbejde med modeller, samarbejde, faglig viden og kreativitet. I forløbet arbejder vi med kobling af teori og praksis ved at inddrage elementer fra elevernes egen hverdag og arbejde med virkelige problemstillinger. Forløbet kan dermed både ses som understøttende undervisning, f.eks. til en temauge om vand, eller som natur/teknik-undervisning.

Varighed: kl. 9.00 - 11.40 eller 12.15 - 14.50

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. 

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Eleverne får kendskab til dyre- og plantelivet i en å og tager vandprøver på stedet, som hjemme bruges til bestemmelse af nitrat, fosfat, ammonium, pH mm. Ilt og temperatur kan (bør) bestemmes på stedet, hvis man råder over transportable iltmålere. Der kan fx anvendes data loggere til undersøgelsen.

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle Å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Alle

Klassetrin: 0.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteter:

Aktiviteter og udeskole (i flere fag) efter klassens behov eller faste aktiviteter som fx:

Vandhulsdetektiver

Skovens fortællinger

Dyst mod skovens dyr

Biodiversitet - en biotop tur

Trigonometri - på tur med teodolitten

Teambuilding - en trivselsdag i skoven

Læringsløb i skoven - Woop løb

Varighed: Afhænger af aktiviteten

Booking: www.naturskolen.albertslund.dk

Pris: Gratis

læs mere om naturskolens aktiviteter her

Fag: Natur-teknologi/innovation og entreprenørskab/biologi/samfundsfag

Klassetrin: 6.kl. og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Under besøget får eleverne mulighed for at prøve virtual reality briller. Brillerne giver eleverne mulighed i at træde ind i verdener, som de normalt kun kan læse sig til viden om eller iagttage som passive tilskuere. Hvad tror eleverne denne teknologi kan bruges til i fremtiden? Behøver vi f.eks. at være fysisk sammen med vores venner eller familie, når vi kan mødes med dem i den virtuelle verden?

Et besøg hos Khora, hvor eleverne prøver det på egen krop, kan være starten på mange spændende diskussioner om fremtidens teknologi.

Varighed: 2-3 timer

Booking:

Khora Virtual Reality, Morten Haulik, Morten@khoravr.com, 3116 9181

 

 

Pris: 1000 kr. for 2-3 timer, max. 25 elever

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi

Klassetrin: Mellemtrin 

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Med introduktionen af MakeyMakey og Scratch kan børnene få øjnene op for, at de kan bestemme, designe og styre, hvad der skal ske på computerens skærm. Med små koder, som håndteres ved at hive i ”blokker”, kan børnene forandre og manipulere med logikken på de ting de udvikler. I løbet af workshoppen bygges små prototyper for en lydsampler med gruppens egne lyde, interface og interaktionsmuligheder

Varighed: 

4-6 lektioner

Booking:

Kontakt Camil Hesse Leg med Medier Tlf.: 31 90 21 11

E-mail: camil@legmedmedier.dk

Web: www.legmedmedier.dk

Pris: 

kr. 2.000,- excl. moms

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.

Varighed: Ca. 2-3 t. inkl. transport

Booking:

For booking af besøg tlf.: 43990470 eller via mail: info@gminde.dk

www.gminde.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her