Matematik

Læringsaktiviteter i matematik

Matematik - Albertslund Kommune

Fag: Matematik

Klassetrin: Indskoling og mellemtrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Arkitektur og broer

Matematik har siden antikken spillet en vigtig rolle i arkitekturen, og det er ofte helt enkle geometriske former, der ligger til grund for store arkitektoniske værker. Broer bliver afsæt for vores undersøgelser af geometriske former, mønstre og størrelser, og i Arkitekturlaboratoriet eksperimenterer vi med tegning og tredimensionale modeller af broer

Varighed:

Booking: Kontakt børnekulturkonsulent, Kirsten Schneider på mail: kirsten.schneider@albertslund.dk

Pris: Gratis

 

 

 

 

 

 

Fag: Natur og teknologi/geografi/håndværk og design/historie og matematik

Bevægelse og motion

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund har sammen søsat projekt Vikingebro, hvor der bl.a. skal rekonstrueres en vikingevej og bro over Store Vejleådalen. Projektet er et løbende studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbejde. Eleverne bliver her introduceret til vikingernes hverdagsliv og handelsforbindelser, og skal deltage aktivt i rekonstruktionen af vejen.

Varighed: 

Kl. 9-11.30 (2,5 time)
Uge 18 – 25. Begge uger incl.
Uge 32 – 42. Begge uger incl.

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: matematik/biologi/fysik-kemi/geografi/natur-teknologi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer  og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Uddannelse og job, matematik

Klassetrin: Primært 6. og 7. klasse. Kan også bruges på ældre klassetrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Med afsæt i omdelerjobbet holder FK Distribution oplæg i klasser omkring vigtigheden af som ung at have et fritidsjob og dermed tjene sine egne penge. De belyser også, hvad et fritidsjob bidrager med til det fremtidige arbejdsliv. De har samtidig stor fokus på dialog omkring det ansvar og den disciplin, det kræver at have et fritidsjob.

Varighed: 1 lektion

Booking: Dorthe Juul Ebbesen, dorthe.ebbesen@fk.dk

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Klassen får evt. over flere gange besøg af matematikvejleder, Karen Mikkelsen. Besøget/besøgene kan enten have fokus på en generel introduktion til programmet, men kan også have et mere specifikt læringsmål fx fra kompetenceområdet "Geometri og måling".

Programmet kan bruges på mange forskellige niveauer og mange forskellige matematiske opgaver kan løses med programmet. Blandt andet opgaver indenfor geometri, måling, statistik, funktioner, regneark, vækst mm.

Varighed: Varierer efter aftale med lærer

Booking:

Matematikvejleder Karen.mikkelsen@albertslund.dk
Tlf.: 20 830104

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik, Natur/teknologi, Fysik-kemi

Klassetrin: 5.-7.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I modulet Robotter og matematik taler vi indledningsvist om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet, og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3, som de skal bygge op, programmere gennem et computerprogram og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal arbejde med at beregne omkreds af forskellige geometriske figurer og bruge egnede måleredskaber hertil, endvidere skal de benytte sig af forskellige regnearter til løsning af forskellige opgaver i forløbet.

Varighed: 9.00-14.00 (5 timer)

Pris: 2.100,-

Booking:

Book et besøg via hjemmesiden

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på tlf. 40 84 54 52. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 78 39 97

Aktiviteten

Programmet

Færdigheds- og vidensmål

Fag: Matematik/Natur/teknologi

Klassetrin: Mellemtrinnet

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne arbejder med naturens geometri – cirkler, pi, radius, areal, rumfang, målestoksforhold, m.m. Vi starter dagen med en kort introduktion efterfulgt af praktiske opgaver ude. I vinterhalvåret vil der være mulighed for at eleverne også kan fælde træer for at regne mere med træet. Som udgangspunkt inddeles eleverne i differentieret hold efter deres faglige niveau på 2-4 elever. Eleverne arbejder med forskellige øvelser, som skal lære eleverne forskellige metoder, redskaber og matematiske værktøjer for bedre at forstå de geometriske formler. Periode: hele året.

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed. (3-4 timer)

Booking: 

http://www.naturskolen.albertslund.dk/booking/

 

Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund, (Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51)

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Dansk/matematik

Klassetrin: 5. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvorfor er venner så vigtige for os mennesker? Hvad er en god ven? Hvad nu hvis man ingen ven har?

At have en ven er vigtig for børns og voksnes trivsel, gennem venner lærer man at omgås andre med venlighed og vise empati og gode samarbejdsevner. Det er netop samarbejdet og processen i at lave en kæmpe skulptur, som er omdrejningspunktet for dette huskunstner projekt. Børnene vil i løbet af de 3 dage, de er på billedskolen, snakke venskaber. 

Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk