Idræt

Læringsaktiviteter i idræt

Idræt - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside: https://naturskolen.albertslund.dk

Vikingebros skoletjeneste

Vikingebros skoletjeneste udbyder en lang række forskellige undervisningsforløb inden for både natur- og kulturformidling. Skoletjenesten består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen.
Alle undervisningsforløb er gratis.
Læs mere på hjemmesiden link Vikingebros hjemmeside

Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over St. Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen.
Læs mere på vikingelandsbyens hjemmeside. Åbner i nyt vindue link Vikingelandsbyen

Fag: Idræt

Klassetrin: Mellemtrin

Varighed: 1-2 t.

Kort beskrivelsse af aktiviteten:

Kort mundtlig introduktion med fokus på sportens historie, regler, taktik, sikkerhed. Kort introduktion til teknik: benarbejde, angreb og forsvar. Der afsluttes med kampe til 5 point, hvor alle får prøvet at fægte. Eleverne får også prøvet at være dommere.

Der er plads til én klasse ad gangen (ca.24 elever). Gerne flere klasser i løbet af en dag. Der bruges plastikudstyr.

Booking: 

Kontakt projektkonsulent Mads Eriksen
mail: madse@faegtning.dk
tlf.: 21 675007

Pris: Gratis. Hvis der ønskes længerevarende forløb eller mange korte forløb, kan der aftales nærmere med Dansk Fægte-Forbund.

 

Se en film om fægteklubbens tilbud her

 

Fag: idræt/trivsel

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling, 6. - 8. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hele klassen/årgangen kan komme en tur på golfbanen for at lære at spille golf. Eleverne bliver delt op i flere grupper, der hver især vil prøve at ”putte”, ”drive” og gå en hel bane rundt. Dagen kan ligeledes bruges til at understøtte klassens samlede trivsel.

Man kan også vælge at inddrage andre fag, eks. matematik, hvor der findes en del opgaver indenfor emnet. Kontakt evt. karen.mikkelsen@albertslund.dk for materiale. 

Varighed: En hel dag

Booking:

Copenhagen Golf Center, David Poke, 43649293 dp@cgc.dk

Tilmelding skal ske senest 14 dage inden. Sker efter først-til-mølle princippet. Der kan max. tilmeldes 50 elever, min. 10.

Dage man kan booke: Fredag d. 16/6-17, fredag d. 23/6-17 eller fredag d. 1/9-17 (Kun én dato pr. klasse/årgang)

Pris: Gratis