Dansk

Læringsaktiviteter i dansk

Skolebillede - Albertslund Kommune

Når svære ord bliver til en helt ny verden

Eleverne arbejder kreativt med sproget. 
Se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

Lav mad til beboerne på Albertshøj

Hvilke kostråd blev givet til tidligere generationer? Er det rigtigt at alle der bor på plejehjem elsker gammeldags dansk mad? Dette og meget andet skal eleverne blive kloge på, når de besøger beboerne på Albertshøj i Sundhedshuset. Eleverne forbereder interviews, som et led i danskundervisningen. Derefter besøges beboerne i Sundhedshuset og interviewes om kost, madpræferencer mm. På skolen planlægger og prøver eleverne menuen af ud fra beboernes ønsker. Forløbet afsluttes med et nyt besøg i Sundhedshuset, hvor menuen serveres for beboerne. Der kan arbejdes i grupper, så der planlægges og afprøves flere menuer. VarighedAfhænger af hvilket forløb der aftales.Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, mobil 23242937, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk Pris: Gratis

Mit træ

Vi tager udgangspunkt i digtet "Træets bøn" oversat af Frank Jæger. Digtet står skrevet på en plade ved et træ i Tranekærs park på Langeland. 
Se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

DM i Fagene

Med DM i Fagene får alle udskolingselever adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers reelle udforinger.

Se mere på www.dmifagene.dk