Dansk

Læringsaktiviteter i dansk

Dansk - Albertslund Kommune

Fag: Dansk/samfundsfag

Klassetrin: 8.-10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

På kurset hjælper vi de unge i gang med at bruge deres digitale postkasse, og giver dem en rundtur i de andre digitale muligheder, som et NEM-ID åbner op for, og som er obligatoriske at benytte fx ved flytning og lægeskift.
NEM-ID giver også adgang til SU, ungdomskort, anskaffelse af straffeattest og overblik over rettigheder mv. for unge i fritidsjob.

Varighed: 1 t.

Booking: Kirsten Westh: kiw@albertslundbib.dk 4368 7032 eller Claes Isbrandtsen: cli@albertslundbib.dk 4368 7080

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk

Klassetrin: 6.- 9-kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får sparing af en virksomhed i arbejdet med filmproduktion. Magna Production producerer blandt andet reklame - og præsentationsfilm.

Eleverne kan arbejde med modtagerettet kommuniktaion, reklamefilm, kortfilm og meget mere alt efter hvad der aftales med Magna. Magna vil være med som opstart og senere som sparing og i bedømmelsen af de forskellige elevproduktioner.

Varighed: Forløbet kan strække sig over flere uger.

Booking:

Thomas Hansen

tha@magna.dk

OBS: fordeles efter først-til-mølle-princip og Magna kan kun samarbejde med én klasse/årgang om året.

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk/madkundskab/madkundskab - valgfag

Klassetrin: mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvilke kostråd blev givet til tidligere generationer? Er det rigtigt at alle der bor på plejehjem elsker gammeldags dansk mad? Dette og meget andet skal eleverne blive kloge på, når de besøger beboerne på Albertshøj i Sundhedshuset. Eleverne forbereder interviews, som et led i danskundervisningen. Derefter besøges beboerne i Sundhedshuset og interviewes om kost, madpræferencer mm.. På skolen planlægger og prøver eleverne menuen af ud fra beboernes ønsker. Forløbet afsluttes med et nyt besøg i Sundhedshuset, hvor menuen serveres for beboerne. Der kan arbejdes i grupper, så der planlægges og afprøves flere menuer.

Forløbet kan også bruges som en del af valgfaget hjemkundskab.

Varighed: Afhænger af hvilket forløb der aftales.

Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, mobil 23242937, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Dansk/engelsk 

Klassetrin: udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vi tager udgangspunkt i digtet "Træets bøn" oversat af Frank Jæger. Digtet står skrevet på en plade ved et træ i Tranekærs park på Langeland.

Booking: 

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

Fag: Dansk 

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne arbejder kreativt med sproget.

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

 

Fag: Dansk/læsning

Klassetrin: Indskoling, mellemtrin og 7.klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Sommerferie læsekampagne arrangeret af folkebiblioteket og med stor opbakning fra skolerne. Børn inviteres til at at læse 3 bøger i deres sommerferie, og som belønning får de en gratis gavebog

Varighed: en sommerferie

Booking: 

Albertslund Børnebibliotek, tlf. 43 68 70 50
Mail: boer@albertslundbib.dk

Tilmelding til Sommerbogen kan også ske på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, tlf.   43 68 70 95

Pris: Gratis

 

 

 

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge kommer i undervisningsforløbet til at reflektere over det at være ung og bo i en forstad – med de problemer det indebærer. Vi vil gerne være med til at give den unge et værktøj til refleksion over egen tilværelse – at selvom man har triste og sorte tanker, også kan ha' det sjovt og være glad. De to sider går ofte hånd i hånd, når man er ung. 

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk