Gå til hovedindhold

Fysik/kemi

Læringsaktiviteter i fysik/kemi

Indhold

  Vestskovens Naturskole

  Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune. 
  Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
  Læs mere på Naturskolens hjemmeside. Link Naturskolens hjemmeside

  Kroppedal Museum

  Kroppedal Museums Skoletjeneste har en lang række undervisningstilbud og undervisningsmaterialer inden for astronomi, arkæologi og nyere tids historie.
  Læs mere på Kroppedals hjemmeside.

  Besøg et Kraftværk

  Skoleklasser har mulighed for at komme med ind på et af landets største kraftværker og både se og høre om, hvordan man producerer energi. 

  Læs mere om besøg på Ørsted kraftværks hjemmeside, link Ørsteds hjemmeside 

  Kloaklab 

  KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Der kobles mellem teori og øvelser og den virkelige verden.
  I KloakLab kan eleverne arbejde med spildevand. Iført gummihandsker, masker og kitler kan de arbejde aktivt i et laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor. 

  Læs mere på KloakLabs hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Kloaklab

  Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets skoletjeneste

  SCIENCE tilbyder undervisningstilbud, der skal vække interessen for naturvidenskab hos børn og unge.
  I tilbuddene til grundskolen tager de udgangspunkt i denne nyeste forskning og gør den relevant og vedkommende for elever fra 4.-10. klasse. Besøgstilbuddet er skabt til at supplere den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen. Det er de undersøgende dimensioner af naturfaget, der er i fokus. 

  Læs mere på Københavns Universitets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Københavns Universitet

  Vikingelandsbyen

  Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over Store Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen. 
  Læs mere på Vikingelandsbyens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vikingelandsbyen

  Energi og vand

  ENERGI & VAND tilbyder en række forskellige aktiviteter indenfor energi, miljø, vandmiljø, økologi og natur.
  ENERGI & VAND rummer et Science Center, et HOFOR Showroom, et Collaboratorium og et Living Lab. 

  Læs mere på Engergi og Vands hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Engergi og Vand

  Planetarium

  Planetarium tilbyder en lang række besøgsaktiviteter indenfor astrofysik og astronomi. Desuden er der mulighed for at se naturfaglige film i planetariets kuppelsal. 

  Læs mere på Planetariets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Planetarium

  Vestforbrænding

  Vestforbrænding har undervisningstilbud målrettet folkeskoler, der har til formål at gøre vores eleverne klogere på affald, ressourcer, sortering og grøn energi gennem undervisning og konkrete, oplevelsesbaserede øvelser. 
  Læs mere på Vestforbrændingens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vestforbrændingen

  Albertslund Varmeværk

  Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.

  Læs mere på varmeværket hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Forsyning.

  Thorsbro Vandværk

  Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. 

  Læs mere på vandværkets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Thorsbro Vandværk

  Gartneriet Grennessminde

  Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.
  Læs mere på Grennessmindes hjemmeside. Linker åbner i nyt vindue: Grennessminde

  Engineer the future.dk

  Hos Engineer the Future kan man booke et besøg af en ekspert, der kan komme ud på skole og med fortællinger, små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

  Læs mere på Engineer til future´s hjememside. Linket åbner i nyt vindue. Link Engineer

  DA – Åben Virksomhed

  DA Åben Virksomhed er Dansk Arbejdsgiverforenings bud på formidling af kontakt mellem skoler og erhvervsliv.. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg. Alle besøg bygger på undervisningsformater, som virksomhederne kan bruge, når skoleklasser kommer ud og skal lære. 
  Siden blev etableret i 2018, for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik. 

  Læs mere på DA´s hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Åben Virksomhed.

  DM i Fagene

  Med DM i Fagene får alle udskolingselever adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers reelle udforinger.

  Se mere på www.dmifagene.dk