Gå til hovedindhold

Matematik

Læringsaktiviteter i matematik.

Indhold

  Vestskovens Naturskole

  Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
  Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
  Læs mere på Naturskolens hjemmeside. Link Naturskolens hjemmeside

  Vikingebros skoletjeneste

  Vikingebros skoletjeneste udbyder en lang række forskellige undervisningsforløb inden for både natur- og kulturformidling. Skoletjenesten består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen.
  Alle undervisningsforløb er gratis.
  Læs mere på hjemmesiden link Vikingebros hjemmeside

  Pengeuge

  Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening afholder hvert år pengeuge for 7. og 8. klasser i Danmark. På denne hjemmeside kan man tilmelde sig de officielle aktiviteter, eller hente undervisningsmateriale fra tidligere års undervisningsforløb.
  Læs mere på Pengeuges hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Pengeuge.

  Engineer the future.dk

  Hos Engineer the Future kan man booke et besøg af en ekspert, der kan komme ud på skole og med fortællinger, små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.
  Læs mere på Engineer til future´s hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Engineer

  Albertslund Mortorsportscenter

  Eleverne kan deltage i forskellige matematikaktiviteter, hvor eleverne skal køre gokart og bruge gokartbanen som en konkret kontekst, der skal undersøges.
  Læs mere på Mortorsportscenters hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link AMC

  Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre

  Med udgangspunkt i LEGO mindstorms EV3 robotter kan elever eksperimentere og problemløse inden for videnskab, teknologi, matematik og it. I elevernes løsninger af de konkrete udfordringer indgår blandt andet design, konstruktion, programmering, kommunikation, problemløsning, kreativitet og samarbejde.
  Målet er at lære naturfag og teknologi gennem spændende og engagerende aktiviteter, og dermed blive motiveret og inspireret til at søge mere viden.
  Læs mere på Newtons hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Newton Room.

  DA – Åben Virksomhed

  DA Åben Virksomhed er Dansk Arbejdsgiverforenings bud på formidling af kontakt mellem skoler og erhvervsliv.. Her kan lærere finde undervisningsmateriale der indeholder virksomhedsbesøg. Alle besøg bygger på undervisningsformater, som virksomhederne kan bruge, når skoleklasser kommer ud og skal lære. 
  Siden blev etableret i 2018, for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik. 
  Læs mere på DA´s hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Åben Virksomhed.

  DM i Fagene

  Med DM i Fagene får alle udskolingselever adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers reelle udforinger.

  Se mere på www.dmifagene.dk