Engelsk

Læringsaktiviteter i engelsk

 - Albertslund Kommune

Fag: Dansk/engelsk 

Klassetrin: udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vi tager udgangspunkt i digtet "Træets bøn" på engelsk, oversat af Frank Jæger. Digtet står skrevet på en plade ved et træ i Tranekærs park på Langeland.

Booking: 

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

 

DM i Fagene

Med DM i Fagene får alle udskolingselever adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers reelle udforinger.

Se mere på www.dmifagene.dk