Fælles Naturfagsprøve

Gør din problemformulering og arbejdsspørgsmål endnu skarpere

Fælles Naturfagsprøve - Albertslund Kommune

Den fælles naturfagsprøve er obligatorisk fra 2017 og stiller krav til det tværfaglige samarbejde i naturfagene. Prøven er praktisk-mundtlig og tager udgangspunkt i en naturfaglig problemstilling med arbejdsspørgsmål. Gennem åben skole tilbud får eleverne mulighed for at koble teori og praksis i aktiviteter, der understøtter den faglige læring.

Lokale læringsmiljøer understøtter fælles naturfagsprøve. Se mere:

 

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside: https://naturskolen.albertslund.dk

Fra 7.-9. klasse skal der periodevis samarbejdes om at gennemføre mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb. I de forløb, der leder frem mod prøven, skal alle tre naturfag indgå. De fællesfaglige undervisningsforløb skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og i minimum fire af nedenstående fællesfaglige områder:

- Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

- Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

- Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

- Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

- Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

- Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Hvis lærere og elever beslutter at arbejde med fire af ovenstående emner, skal de suppleres med minimum 1 eller 2 selvvalgte fællesfaglige fokusområder fra 7.-9. klasse

 

ENERGI & VAND tilbyder forløb og support indenfor områderne:

- Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

- Bæredygtig Energiforsyning på lokalt og globalt plan

Og vil kunne supportere på tre forskellige niveauer:

Skole/lærerniveau: Der udbydes inspirationskurser og temaarrangementer om hvordan skolen/lærere kan arbejde med fællesfaglige forløb inden for ENERGI & VANDs fagområder.

Klasseniveau: Der udbydes eksemplariske faglige undervisningsforløb for 7.-9. klasse under de fællesfaglige områder ‘Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer’ og ’Bæredygtig Energiforsyning på lokalt og globalt plan’.  Disse faglige forløb er opbygget omkring ENERGI & VANDs hands on didaktik, brug af interaktive modeller i specielt designede læringsrum, og med fokus på at det er eleverne selv der opstiller problemstillinger, eksperimenter og modellerer. Det er målet at flere af disse faglige forløb kan sættes sammen så de giver en bred indføring i de to fællesfaglige områder. Klasseforløbene på ENERGI & VAND – science center anbefales enten som inspiration til de fællesfaglige forløb eller som hjælp til at få indkredset/fagligt kvalificeret de problemstillinger eleverne har valgt at arbejde med.

Elevniveau: Elever som skal til afgangsprøve i de fællesfaglige områder ‘Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer’ og ’Bæredygtig Energiforsyning på lokalt og globalt plan’ vil i perioden 1. april  – 15.  maj kunne blive supporteret og benytte ENERGI & VANDs modeller og udstyr i forbindelse med deres forberedelser, såfremt det er relevant ift at belyse elevens problemstilling.

Fra 2017 kommer bæredygtig energi- og vandforsyning til at fylde endnu mere på ENERGI & VAND.

Booking af undervisningsforløb på ENERGI & VAND sker via http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Udskolingen 8.-10. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

WasteLab er Vestforbrændings undervisningslaboratorium, hvor eleverne laver autentiske kemi- og fysikforsøg, der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden. På dette naturfaglige kursus foregår læringen dels på selve forbrændingsanlægget, og dels i vores undervisningslaboratorium WasteLab. Her har eleverne hænder og hoved begravet i laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget.

Varighed:

Forløbet varer 5 timer, kl 8.45 - 13.45

I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I vil blive budt på en gratis sandwich og frugt. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

Booking: 

Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis