Fysik/kemi

Læringsaktiviteter i fysik/kemi

Fysik/kemi - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside.

Kroppedal Museum

Kroppedal Museums Skoletjeneste har en lang række undervisningstilbud og undervisningsmaterialer inden for astronomi, arkæologi og nyere tids historie.
Læs mere på Kroppedals hjemmeside.

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen/ 9. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Rundvisningen har fokus på den nuværende produktion og oplægget vinkles ud fra et miljø-/klimamæssigt perspektiv.
Rundvisningen er målrettet elever fra 9. Klasse og op efter. Avedøreværket kan modtage grupper på max. 30 personer.

Varighed: 2 t.

Booking:

Bestil i god tid.
Kontaktperson: Gitte Højgaard-Nielsen, Tlf: 99 55 51 07

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Er der nogen derude? Måske på en planet, der ligner vores egen? I dette foredrag rejser vi ud gennem vores solsystem og ser på vores naboplaneter.

Herefter går turen videre ud blandt stjerner og galakser. Vi ser på, hvordan stjerner og planeter bliver dannet, og hvordan store stjerner dør i voldsomme supernovaeksplosioner.

Varighed: 

Program hver onsdag:

9.30                  Tycho Brahe Planetarium åbner

10.00-11.00     Foredrag i Rumteatret: På tur blandt Mælkevejens stjerner

11.10-12.15     IMAX film i Rumteatret: "Vores smukke planet"

12.15                Mulighed for selv at besøge udstillingerne

Booking:

Læs mere om skoleforedraget og book på Planetariets hjemmeside.

Pris: 

50 kr. per person

 

Fag: Natur-teknologi/fysik-kemi/geografi med link til historie

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. I en dialogbaseret rundvisning, der både foregår ude og inde på vandværket, vil eleverne bl.a. høre om Københavns behov for vand, etableringen af vandværket og dets arkitektur, dieselmotorerne, og hvordan man med hævertteknik sørgede for vand til København samt arbejds- og familieliv på Thorsbro Vandværk. Der sluttes af med en samtale omkring brugen af grundvand og vandet som ressource.

Varighed: 1 t. + transport

Booking:

Kroppedal museum har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se undervisningskatalog og materialer på www.kroppedal.dk eller ring på  43 30 30 00 for at bestille besøg

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 3.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vandets kredsløb og affaldshåndtering. Fra 6.-10.kl. undersøger eleverne, hvordan mikroorganismer kan rense vandet for organisk materiale. Øvelser undersøger sammenhængen mellem mængden af organisk stof, mikroorganismer og påvirkning af kemikalier

Varighed: 2 ½ time

Booking:

Kloaklab tilbyder naturfaglig undervisning om rensning af spildevand på et rensningsanlæg fra 3.-10 kl.

Book et besøg via hjemmesiden www.kloaklab.dk

Pris: Gratis

 

 

Fag: Geografi med link til biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

FREMTIDENS CO2-NEUTRALE STORBYER

Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære at anvende væsentlige begreber og kompetencer inden for det geografifaglige område.

Dette dækker over forståelse for og anvendelse af fagbegreber som kulstofkredsløb og CO2, energiforsyning, fossile og vedvarende energikilder, naturgrundlag, megabyer, befolkningsvækst, urbanisering og klimaændringer.

Derudover skal eleverne opnå kompetencer inden for anvendelse af geografiske kort. Undervisningen tager udgangspunkt i, at eleverne skal skabe deres egen CO2-neutrale by, på basis af forskellige geografiske informationer

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking:

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.

Varighed: 1 t.

Booking: 

For nærmere information kontakt projektleder Niels Hansen på Tlf.: 43 686859 eller mail: niels.hansen@albertslund.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Biologi/geografi/fysik-kemi evt. som tværfagligt emne

Klassetrin: Udskoling  

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Arbejd hands-on med fysikbegreber som elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Forløbet tager udgangspunkt i Hovedstadens energiforsyning, og hvordan vi kan få et effektivt, fleksibelt og CO2-neutralt energisystem.

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Udbydes 1. april - uge 41

Pris: Gratis

 

Fag: Biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

SØENS ØKOSYSTEM OG KLIMA - Lav en biotopundersøgelse og bestem søens tilstand

Livet i Damhussøen er et udendørs forløb for folkeskolens ældste klasser, hvor eleverne får mulighed for at udforske søens dyre- og planteliv
fra vores båd på Damhussøen, med specifikt fokus på fødekæden og næringssalte balancen.

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking:

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Pris: Gratis

 

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag klassen med til Hersted industripark og oplev en unik mulighed for at se lokal bæredygtig udvikling i DOLL's levende laboratorium, et gigantisk udendørs showroom med bæredygtige lyskilder.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Ingen booking. Kun ved kurser og foredrag.

Pris: Gratis

 

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Med den naturfaglige orienteringsrute i Vestskoven ved Herstedhøje, har eleverne mulighed for at arbejde med naturfagenes kompetenceområder i skoven. Eleverne lærer deres nærmiljø at kende samtidig med, at de får udfordringer i deres naturfaglige kompetenceområder.

Varighed: 2-3 timer. Ruten er på ca. 3 km.

Booking: Ingen

Pris: Gratis

 

Fag: Fysik-kemi

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I dette foredrag starter vi i kendte omgivelser og ser på vores egen planet Jorden og de andre syv planeter samt Solen, der udgør størstedelen af vores solsystem. Herefter rejser vi ud blandt stjernerne og ser på deres fødsel i enorme stjernetåger samt deres død i enorme supernovaeksplosioner.

Rejsen går videre ud til den yderste grænse af vores synlige univers, hvor vi kan se eftergløden fra Big Bang, der skabte vores univers. Vi vil se på den nyeste forskning om stjernedannelse og gravitationsbølger, og hvordan rummissioner gør os klogere på vores egen kosmiske historie.

Booking:

Læs mere om skoleforedraget og book på Planetariets hjemmeside.

Pris: 

50 kr. per person

 

 

 

 

 

 


 

Fag: Matematik, Natur/teknologi, Fysik-kemi

Klassetrin: 5.-7.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I modulet Robotter og matematik taler vi indledningsvist om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet, og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3, som de skal bygge op, programmere gennem et computerprogram og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal arbejde med at beregne omkreds af forskellige geometriske figurer og bruge egnede måleredskaber hertil, endvidere skal de benytte sig af forskellige regnearter til løsning af forskellige opgaver i forløbet.

Varighed: 9.00-14.00 (5 timer)

Pris: 2.100,-

Booking:

Book et besøg via hjemmesiden

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på tlf. 40 84 54 52. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 78 39 97

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi/uddannelse og job

Klassetrin: 8.-10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne vil, ud over en introduktion til den studerendes specialeområde, også få generel indsigt i, hvad naturvidenskabelig forskning og teknologi indebærer, og hvilken betydning det har for samfundet. Eleverne vil møde et begejstret ungt menneske, som ikke er så meget ældre end dem selv, og få et indtryk af deres erfaringer som "forskerspirer". Science ambassadørerne fortæller også om de muligheder for personlig udvikling og udfoldelse, der kan knyttes til en karriere inden for bioteknologi, medicin og sundhedsforskning.

Foredragene er inden for tre kategorier:

Det fede ved naturvidenskab
Krop og medicin
Naturvidenskab i mikroskala

Booking:

Via hjemmesiden: http://nsa.danishsciencefactory.dk/online-foredragskatalog

Bestil gerne mindst en måned inden den ønskede dato

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Eleverne får kendskab til dyre- og plantelivet i en å og tager vandprøver på stedet, som hjemme bruges til bestemmelse af nitrat, fosfat, ammonium, pH mm. Ilt og temperatur kan (bør) bestemmes på stedet, hvis man råder over transportable iltmålere. Der kan fx anvendes data loggere til undersøgelsen.

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle Å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Udskolingen 8.-10. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

WasteLab er Vestforbrændings undervisningslaboratorium, hvor eleverne laver autentiske kemi- og fysikforsøg, der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden. På dette naturfaglige kursus foregår læringen dels på selve forbrændingsanlægget, og dels i vores undervisningslaboratorium WasteLab. Her har eleverne hænder og hoved begravet i laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget.

Varighed:

Forløbet varer 5 timer, kl 8.45 - 13.45

I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I vil blive budt på en gratis sandwich og frugt. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

Booking: 

Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.

Varighed: Ca. 2-3 t. inkl. transport

Booking:

For booking af besøg tlf.: 43990470 eller via mail: info@gminde.dk

www.gminde.dk

Pris: Gratis