Fysik/kemi

Læringsaktiviteter i fysik/kemi

Fysik/kemi - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole 

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside.

Kroppedal Museum

Kroppedal Museums Skoletjeneste har en lang række undervisningstilbud og undervisningsmaterialer inden for astronomi, arkæologi og nyere tids historie.
Læs mere på Kroppedals hjemmeside.

Besøg et Kraftværk

Skoleklasser har mulighed for at komme med ind på et af landets største kraftværker og både se og høre om, hvordan man producerer energi. 
Læs mere om besøg på Ørsted kraftværks hjemmeside, link Ørsteds hjemmeside 

Kloaklab 

KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Der kobles mellem teori og øvelser og den virkelige verden.
I KloakLab kan eleverne arbejde med spildevand. Iført gummihandsker, masker og kitler kan de arbejde aktivt i et laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor. 
Læs mere på KloakLabs hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Kloaklab

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets skoletjeneste

SCIENCE tilbyder undervisningstilbud, der skal vække interessen for naturvidenskab hos børn og unge.
I tilbuddene til grundskolen tager de udgangspunkt i denne nyeste forskning og gør den relevant og vedkommende for elever fra 4.-10. klasse. Besøgstilbuddet er skabt til at supplere den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen. Det er de undersøgende dimensioner af naturfaget, der er i fokus. 
Læs mere på Københavns Universitets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Københavns Universitet

Astra - Find og bestil et gratis foredrag

Giv dine elever et indblik i forskningens verden. Novo Science-ambassadørerne er talentfulde specialestuderende fra universiteternes naturvidenskabelige, farmaceutiske, medicinske og bioteknologiske uddannelser. De unge ambassadører brænder for forskningen og formår at give denne begejstring videre til eleverne i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne. 
Læs mere på Astras hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Astra

Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over Store Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen. 
Læs mere på Vikingelandsbyens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vikingelandsbyen

Energi og vand

ENERGI & VAND tilbyder en række forskellige aktiviteter indenfor energi, miljø, vandmiljø, økologi og natur.
ENERGI & VAND rummer et Science Center, et HOFOR Showroom, et Collaboratorium og et Living Lab. 
Læs mere på Engergi og Vands hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Engergi og Vand

Planetarium

Planetarium tilbyder en lang række besøgsaktiviteter indenfor astrofysik og astronomi. Desuden er der mulighed for at se naturfaglige film i planetariets kuppelsal. 
Læs mere på Planetariets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Planetarium

Vestforbrænding

Vestforbrænding har undervisningstilbud målrettet folkeskoler, der har til formål at gøre vores eleverne klogere på affald, ressourcer, sortering og grøn energi gennem undervisning og konkrete, oplevelsesbaserede øvelser. 
Læs mere på Vestforbrændingens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vestforbrændingen

Albertslund Varmeværk

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.
Læs mere på varmeværket hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Forsyning.

Thorsbro Vandværk

Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. 
Læs mere på vandværkets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Thorsbro Vandværk

Gartneriet Grennessminde

Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.
Læs mere på Grennessmindes hjemmesiden. Linker åbner i nyt vindue: Grennessminde

 

 

 

 

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag klassen med til Hersted industripark og oplev en unik mulighed for at se lokal bæredygtig udvikling i DOLL's levende laboratorium, et gigantisk udendørs showroom med bæredygtige lyskilder.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Ingen booking. Kun ved kurser og foredrag.

Pris: Gratis

 

Fag: Matematik, Natur/teknologi, Fysik-kemi

Klassetrin: 5.-7.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I modulet Robotter og matematik taler vi indledningsvist om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet, og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3, som de skal bygge op, programmere gennem et computerprogram og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal arbejde med at beregne omkreds af forskellige geometriske figurer og bruge egnede måleredskaber hertil, endvidere skal de benytte sig af forskellige regnearter til løsning af forskellige opgaver i forløbet.

Varighed: 9.00-14.00 (5 timer)

Pris: 2.100,-

Booking:

Book et besøg via hjemmesiden

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på tlf. 40 84 54 52. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 78 39 97

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi/uddannelse og job

Klassetrin: 8.-10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne vil, ud over en introduktion til den studerendes specialeområde, også få generel indsigt i, hvad naturvidenskabelig forskning og teknologi indebærer, og hvilken betydning det har for samfundet. Eleverne vil møde et begejstret ungt menneske, som ikke er så meget ældre end dem selv, og få et indtryk af deres erfaringer som "forskerspirer". Science ambassadørerne fortæller også om de muligheder for personlig udvikling og udfoldelse, der kan knyttes til en karriere inden for bioteknologi, medicin og sundhedsforskning.

Foredragene er inden for tre kategorier:

Det fede ved naturvidenskab
Krop og medicin
Naturvidenskab i mikroskala

Booking:

Via hjemmesiden: http://nsa.danishsciencefactory.dk/online-foredragskatalog

Bestil gerne mindst en måned inden den ønskede dato

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Eleverne får kendskab til dyre- og plantelivet i en å og tager vandprøver på stedet, som hjemme bruges til bestemmelse af nitrat, fosfat, ammonium, pH mm. Ilt og temperatur kan (bør) bestemmes på stedet, hvis man råder over transportable iltmålere. Der kan fx anvendes data loggere til undersøgelsen.

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle Å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk

Pris: Gratis