Geografi

Læringsaktiviteter i geografi

 - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside. Link Naturskolens hjemmeside

Vikingebros skoletjeneste

Vikingebros skoletjeneste udbyder en lang række forskellige undervisningsforløb inden for både natur- og kulturformidling. Skoletjenesten består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen.
Alle undervisningsforløb er gratis.
Læs mere på hjemmesiden link Vikingebros hjemmeside

Besøg et Kraftværk

Skoleklasser har mulighed for at komme med ind på et af landets største kraftværker og både se og høre om, hvordan man producerer energi. 
Læs mere om besøg på Ørsted kraftværks hjemmeside, link Ørsteds hjemmeside 

Kloaklab 

KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Der kobles mellem teori og øvelser og den virkelige verden.
I KloakLab kan eleverne arbejde med spildevand. Iført gummihandsker, masker og kitler kan de arbejde aktivt i et laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor. 
Læs mere på KloakLabs hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Kloaklab

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets skoletjeneste

SCIENCE tilbyder undervisningstilbud, der skal vække interessen for naturvidenskab hos børn og unge.
I tilbuddene til grundskolen tager de udgangspunkt i denne nyeste forskning og gør den relevant og vedkommende for elever fra 4.-10. klasse. Besøgstilbuddet er skabt til at supplere den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen. Det er de undersøgende dimensioner af naturfaget, der er i fokus. 
Læs mere på Københavns Universitets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Københavns Universitet

Energi og vand

ENERGI & VAND tilbyder en række forskellige aktiviteter indenfor energi, miljø, vandmiljø, økologi og natur.
ENERGI & VAND rummer et Science Center, et HOFOR Showroom, et Collaboratorium og et Living Lab. 
Læs mere på Engergi og Vands hjemmeside. Linke åbner i nyt vindue: Link Engergi og Vand

Vestforbrænding

Vestforbrænding har undervisningstilbud målrettet folkeskoler, der har til formål at gøre vores eleverne klogere på affald, ressourcer, sortering og grøn energi gennem undervisning og konkrete, oplevelsesbaserede øvelser. 
Læs mere på Vestforbrændingens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vestforbrændingen

Agenda Center

Agenda Center Albertslund inviterer elever og lærere på guidede miljøture. Eleverne vil få ny viden og indsigt i byens kulturhistorie og de naturområder, der omgiver Albertslund. Samtidigt vil turene understøtte elevernes mulighed for at vurdere miljøproblemer lokalt og globalt. Desuden tilbyder Agendacenteret oplæg om bæredygtighed. 
Læs mere på Agenda Centers hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Agendacenteret

Albertslund Varmeværk

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.
Læs mere om varmeværket hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Forsyning.

Thorsbro Vandværk

Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. 
Læs mere på vandværkets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Thorsbro Vandværk

Gartneriet Grennessminde

Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.
Læs mere på Grennessmindes hjemmesiden. Linker åbner i nyt vindue: Grennessminde

Engineer the future.dk

Hos Engineer the Future kan man booke et besøg af en ekspert, der kan komme ud på skole og med fortællinger, små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.
Læs mere på Engineer til future´s hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Engineer

Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over Store Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen. 
Læs mere på Vikingelandsbyens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Vikingelandsbyen