Geografi

Læringsaktiviteter i geografi

Geografi - Albertslund Kommune

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Udskoling 7. - 10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Fra 7. klasse og opefter lægger vi stigende vægt på at relatere affald til energi og forbrug. Vi sætter fokus på vores ressourceforbrug og hvordan den rigtige behandling af affaldet kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Vi har fokus på de processer, der er involveret både ved genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling. 

Varighed: Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00

Booking: Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

 

Fag: Historie/Natur-teknologi/Biologi/Geografi

Klassetrin: Alle  + 10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Agenda Center Albertslund inviterer elever og lærere på guidede miljøture. Eleverne vil få ny viden og indsigt i byens kulturhistorie og de naturområder, der omgiver Albertslund. Samtidigt vil turene understøtte elevernes mulighed for at vurdere miljøproblemer lokalt og globalt

Varighed: 2-3 t.

Booking: Du er velkommen til at kontakte Agenda center Albertslund ved enten at ringe, skrive eller møde op personligt.

Booking via: www.agendacenter.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen/ 9. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Rundvisningen har fokus på den nuværende produktion og oplægget vinkles ud fra et miljø-/klimamæssigt perspektiv.
Rundvisningen er målrettet elever fra 9. Klasse og op efter. Avedøreværket kan modtage grupper på max. 30 personer.

Varighed: 2 t.

Booking:

Bestil i god tid.
Kontaktperson: Gitte Højgaard-Nielsen, Tlf: 99 55 51 07

http://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/thermal-power/hvor-vi-er-aktive/besøgstjenesten-thermal-power

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur/teknologi/fysik/kemi/geografi med link til historie

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. I en dialogbaseret rundvisning, der både foregår ude og inde på vandværket, vil eleverne bl.a. høre om Københavns behov for vand, etableringen af vandværket og dets arkitektur, dieselmotorerne, og hvordan man med hævertteknik sørgede for vand til København samt arbejds- og familieliv på Thorsbro Vandværk. Der sluttes af med en samtale omkring brugen af grundvand og vandet som ressource.

Varighed: 1 t. + transport

Booking:

Kroppedal museum har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se undervisningskatalog og materialer på www.kroppedal.dk eller ring på  43 303000 for at bestille besøg

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 3.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vandets kredsløb og affaldshåndtering. Fra 6.-10.kl. undersøger eleverne, hvordan mikroorganismer kan rense vandet for organisk materiale. Øvelser undersøger sammenhængen mellem mængden af organisk stof, mikroorganismer og påvirkning af kemikalier

Varighed: 2 ½ time

Booking:

Kloaklab tilbyder naturfaglig undervisning om rensning af spildevand på et rensningsanlæg fra 3.-10 kl.

Book et besøg via hjemmesiden www.kloaklab.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Kloak labs folder

Fag: Natur og teknologi/geografi/håndværk og design/historie og matematik

Bevægelse og motion

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund har sammen søsat projekt Vikingebro, hvor der bl.a. skal rekonstrueres en vikingevej og bro over Store Vejleådalen. Projektet er et løbende studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbejde. Eleverne bliver her introduceret til vikingernes hverdagsliv og handelsforbindelser, og skal deltage aktivt i rekonstruktionen af vejen.

Varighed: 

Kl. 9-11.30 (2,5 time)
Uge 18 – 25. Begge uger incl.
Uge 32 – 42. Begge uger incl.

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik/natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Geografi

Klassetrin: Udskolingen 8.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløb med rollespil. Spillet sættes i gang med en rundvisning i udstillingen "Det gode liv – Velfærden og fingerplanen". I rundvisningen diskuteres og sættes spot på temaer som byplanlægning, fingerplan, velfærd, borger, og eleverne ser filmen "Jeg har jo et helt liv her", der sætter fokus på arkitekturens rolle for en by og dens unge indbyggere. Tilbage på skolen løser eleverne i grupper opgaven med at byforny enten City 2, Albertslund Centrum eller Ishøj Bycenter.

Varighed:

120 min. på Blaakildegaard og 4 timer på skolen til spilperiode og evaluering

Booking:

Kroppedal museum har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se undervisningskatalog og materialer på www.kroppedal.dk eller ring på tlf.:   43 303000 for at bestille besøg

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi med link til historie og madkundskab

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kendskab til  fødevareforarbejdning, produktion, livsvilkår og kulturhistorie

Varighed: 3-4 t.

Booking:

Vikingelandsbyen har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se mere på www.vikingelandsbyen.dk eller ring på  Tlf.: 43 64 20 29  for at bestille besøg. Link til online tilmelding

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

se en film om Vikingelandsbyen

Fag: Geografi med link til biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

FREMTIDENS CO2-NEUTRALE STORBYER

Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære at anvende væsentlige begreber og kompetencer inden for det geografifaglige område.

Dette dækker over forståelse for og anvendelse af fagbegreber som kulstofkredsløb og CO2, energiforsyning, fossile og vedvarende energikilder, naturgrundlag, megabyer, befolkningsvækst, urbanisering og klimaændringer.

Derudover skal eleverne opnå kompetencer inden for anvendelse af geografiske kort. Undervisningen tager udgangspunkt i, at eleverne skal skabe deres egen CO2-neutrale by, på basis af forskellige geografiske informationer

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Pris: Gratis

 

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen.

Varighed: 1 t.

Booking: 

For nærmere information kontakt projektleder Niels Hansen på Tlf.: 43 686859 eller mail: niels.hansen@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Historie/geografi

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Rundvisning, fortælling om gamle danske husdyrs betydning for danskerne gennem tiden. Eleverne får også her kendskab til Toftegården som gen-bank, og hvorfor det er vigtigt for landbruget.

Varighed: 1 t.

Booking:

Mail til toftegaarden@albertslund.dk og skriv hvilken dag og tidspunkt og emne i ønsker, så svarer vi tilbage, om det kan lade sig gøre den givne dag.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Biologi/geografi/fysik-kemi evt. som tværfagligt emne

Klassetrin: Udskoling  

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Arbejd hands-on med fysikbegreber som elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Forløbet tager udgangspunkt i Hovedstadens energiforsyning, og hvordan vi kan få et effektivt, fleksibelt og CO2-neutralt energisystem.

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Udbydes 1. april - uge 41

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

 

Fag: Natur og teknologi/håndværk og design/geografi/historie

Bevægelse og motion

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vikingerne lavede selv deres reb fra bunden, det skal i også gøre i dette forløb.
På 1. dag fælder vi sammen et lindetræ med vikingeøkser. Derefter tager vi barken af og lægger i en sø, hvor det skal lægge indtil i kommer igen en dag i uge 38 eller 39
På 2. dagen (uge 38 el. 39) tager vi barken op af søen, tørrer det og ligger snore og reb af lindebasten fra barken. Præcis som vikingerne gjorde det for 1.000 år siden.

Varighed: 

2 dages forløb. Kl. 9-11.30 (2,5 time)
1. dag i uge 24 eller 25
2. dag i uge 38 eller 39

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag klassen med til Hersted industripark og oplev en unik mulighed for at se lokal bæredygtig udvikling i DOLL's levende laboratorium, et gigantisk udendørs showroom med bæredygtige lyskilder.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Ingen booking. Kun ved kurser og foredrag. 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Landskabet omkring Herstedhøje er et kludetæppe af forskellige kulturskove af mange forskellige træarter. Eleverne får i grupper et kort udleveret og skal gå rundt i en lille del af skoven og finde frem til de træer, der er plantet. På den måde kan de farvelægge kortet og finde de mange skovtyper, der findes i skoven. Eleverne træner deres evne til at afkode og lave kort samt kende forskellige træsorter og landskaber (kendskab til naturpleje og træerne som levende organisme)

Eleverne skal bruge deres viden om kort og landskab til at lægge naturtyperne på et kort ved at gå rundt på veje og stier og lokalisere de forskellige områder på et sort/hvidt kort.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Book forløb på www. Herstedhoeje.dk eller ring på 43 470203

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Biologi/Geografi/Fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Med den naturfaglige orienteringsrute i Vestskoven ved Herstedhøje, har eleverne mulighed for at arbejde med naturfagenes kompetenceområder i skoven. Eleverne lærer deres nærmiljø at kende samtidig med, at de får udfordringer i deres naturfaglige kompetenceområder.

Varighed: 2-3 timer. Ruten er på ca. 3 km.

Booking: Ingen

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: link til aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Bjørnens Sportsfiskerforenings fokusområde er vandløbsrenovering og Store Vejle å generelt omkring emnet, hvad er et vandløb. Eleverne hjælper med naturpleje i Albertslund kommune og får indsigt i vandløbsrestaurering og principper for naturpleje. OBS: begrænsede pladser forår og efterår.

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi/uddannelse og job

Klassetrin: 8.-10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne vil, ud over en introduktion til den studerendes specialeområde, også få generel indsigt i, hvad naturvidenskabelig forskning og teknologi indebærer, og hvilken betydning det har for samfundet. Eleverne vil møde et begejstret ungt menneske, som ikke er så meget ældre end dem selv, og få et indtryk af deres erfaringer som "forskerspirer". Science ambassadørerne fortæller også om de muligheder for personlig udvikling og udfoldelse, der kan knyttes til en karriere inden for bioteknologi, medicin og sundhedsforskning.

Foredragene er inden for tre kategorier:

Det fede ved naturvidenskab
Krop og medicin
Naturvidenskab i mikroskala

Booking:

Via hjemmesiden: http://nsa.danishsciencefactory.dk/online-foredragskatalog

Bestil gerne mindst en måned inden den ønskede dato

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Udskolingen 8.-10. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

WasteLab er Vestforbrændings undervisningslaboratorium, hvor eleverne laver autentiske kemi- og fysikforsøg, der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden. På dette naturfaglige kursus foregår læringen dels på selve forbrændingsanlægget, og dels i vores undervisningslaboratorium WasteLab. Her har eleverne hænder og hoved begravet i laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget.

Varighed:

Forløbet varer 5 timer, kl 8.45 - 13.45

I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I vil blive budt på en gratis sandwich og frugt. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

Booking: 

Book dit besøg på Vestfor.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Alle

Klassetrin: 0.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteter:

Aktiviteter efter klassens behov eller faste aktiviteter som fx:

Vandhulsdetektiver

Skovens fortællinger

Dyst mod skovens dyr

Biodiversitet - en biotop tur

Trigonometri - på tur med teodolitten

Teambuilding - en trivselsdag i skoven

Læringsløb i skoven - Woop løb

Varighed: Afhænger af aktiviteten

Booking: www.naturskolen.albertslund.dk

Pris: Gratis

Læs mere om naturskolens aktiviteter her

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Besøg et økologisk gartneri og væksthus og få kendskab til økologisk produktion af grøntsager, skolemad i Albertslund og pluk selv.

Varighed: Ca. 2-3 t. inkl. transport

Booking:

For booking af besøg tlf.: 43990470 eller via mail: info@gminde.dk

www.gminde.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her