Historie

Læringsaktiviteter i historie

 - Albertslund Kommune

Kroppedal Museum

Kroppedal Museums Skoletjeneste har en lang række undervisningstilbud og undervisningsmaterialer inden for astronomi, arkæologi og nyere tids historie.
Læs mere på Kroppedals hjemmeside.

Vikingebros skoletjeneste

Vikingebros skoletjeneste udbyder en lang række forskellige undervisningsforløb inden for både natur- og kulturformidling. Skoletjenesten består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen.
Alle undervisningsforløb er gratis.
Læs mere på hjemmesiden link Vikingebros hjemmeside

Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt over St. Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. De udbyder forløb og aktiviteter til daginstitutioner og alle tre trin i folkeskolen.
Læs mere på vikingelandsbyens hjemmeside. Åbner i nyt vindue link Vikingelandsbyen

Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center inviterer elever og lærere på guidede miljøture. Eleverne vil få ny viden og indsigt i byens kulturhistorie og de naturområder, der omgiver Albertslund. Samtidigt vil turene understøtte elevernes mulighed for at vurdere miljøproblemer lokalt og globalt. Desuden tilbyder Agendacenteret oplæg om bæredygtighed. 
Læse mere på Agenda Centers hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Albertslund Verdensmål Center

Thorsbro Vandværk

Ved et besøg på Thorsbro Vandværk har man en enestående chance for at komme ind i maskinhuset og se de maskiner, der foretog indpumpningen af vandet og lære om Danmarks industrialisering fra et lokalt perspektiv. 
Læs mere om vandværkets hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Thorsbro Vandværk

Toftegården

Toftegården er en besøgsgård, der kan bruges af børn fra Albertslund, som kan deltage i arbejdet med pasning af gården og husdyrene. 
Toftegården ligger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring år 1900.
Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og private, Det er gratis for alle at besøge gården.

Læs mere på Toftegårdens hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: link Toftegården.

DM i Fagene

Med DM i Fagene får alle udskolingselever adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers reelle udforinger.

Se mere på www.dmifagene.dk