Madkundskab

Læringsaktiviteter i madkundskab

Madkundskab - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside: https://naturskolen.albertslund.dk

 

Naturcenter Herstedhøj

Som hovedbruger af Naturcentret kan institutioner i Albertslund Kommune gratis booke Skolestuen, bålhus og låne grej til forløb.
Læs mere de mange spændende muligheder på Naturcenteret her: Naturcenter Herstedhøje

Fag: Madkundskab/Biologi

Klassetrin: Et tilbud til 8.-10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Under mottoet "En halv gris til ingen pris" får I nu mulighed for at få en faglært butiksslagter og faglært kok ud på skolen. Formålet er at skabe aktivitetsdage med sund mad og gode råvarer som omdrejningspunkt. Udgangspunktet er den halve gris og de mange tilberedningsmuligheder, der er med svinekød.  Butiksslagteren/kokken vil i undervisningen inddrage emner som køkkenhygiejne, tips om kendskab til, samt rigtig tilberedning af sunde råvarer samt god husholdning. Sammen med en faglærer skal eleverne i gang med at lave mad.

Udgangspunktet er kødet fra den halve gris. I har aftalt hvilke temaer eller emner Madlavningen skal omhandle.

Varighed og booking: Kontakt slagterfaglærer, Jens Christian Janniche: 41 72 10 55. Mail.:  jj@ucr.dk

Pris:

 

Fag: Madkundskab/Biologi/Historie

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kødets gang kan bidrage med relevant viden og læring. Alt efter hvordan du har tilrettelagt temaet eller forløbet, vil det ofte være hensigtmæssigt at eleverne samler viden under besøget, som de kan tage med hjem til videre bearbejdelse og refleksion - de kan fx lave noter på mobilen eller optage små fortællende klip, tage fotos af sig selv og de andre i aktion på gangen.

Varighed og booking:

Vi slagter tirsdage og torsdage fra kl. ca. 7:00-10:30, og - nogle gange - flere gange om ugen. Kontakt os eller ring 46 346200 for booking.

På UCRs hjemmeside under Kødets gang kan I også inden besøget hente og udskrive en quiz med mere generelle spørgsmål til alle fem stationer, så eleverne kan gå på jagt efter viden og svar på gangen.

Pris: kr. 375,- inkl. moms (alle skoler)

 

 

Fag: Dansk/madkundskab/madkundskab - valgfag

Klassetrin: mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvilke kostråd blev givet til tidligere generationer? Er det rigtigt at alle der bor på plejehjem elsker gammeldags dansk mad? Dette og meget andet skal eleverne blive kloge på, når de besøger beboerne på Albertshøj i Sundhedshuset. Eleverne forbereder interviews, som et led i danskundervisningen. Derefter besøges beboerne i Sundhedshuset og interviewes om kost, madpræferencer mm.. På skolen planlægger og prøver eleverne menuen af ud fra beboernes ønsker. Forløbet afsluttes med et nyt besøg i Sundhedshuset, hvor menuen serveres for beboerne. Der kan arbejdes i grupper, så der planlægges og afprøves flere menuer.

Forløbet kan også bruges som en del af valgfaget hjemkundskab.

Varighed: Afhænger af hvilket forløb der aftales.

Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, mobil 23242937, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk

Pris: Gratis