Matematik

Læringsaktiviteter i matematik

Matematik - Albertslund Kommune

Fag: Natur og teknologi/geografi/håndværk og design/historie og matematik

Bevægelse og motion

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund har sammen søsat projekt Vikingebro, hvor der bl.a. skal rekonstrueres en vikingevej og bro over Store Vejleådalen. Projektet er et løbende studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbejde. Eleverne bliver her introduceret til vikingernes hverdagsliv og handelsforbindelser, og skal deltage aktivt i rekonstruktionen af vejen.

Varighed: 

Kl. 9-11.30 (2,5 time)
Uge 18 – 25. Begge uger incl.
Uge 32 – 42. Begge uger incl.

Booking:

E-mail: Sarah.abildgren@kroppedal.dk 

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik/natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Uddannelse og job, matematik

Klassetrin: Primært 6. og 7. klasse. Kan også bruges på ældre klassetrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Med afsæt i omdelerjobbet holder FK Distribution oplæg i klasser omkring vigtigheden af som ung at have et fritidsjob og dermed tjene sine egne penge. De belyser også, hvad et fritidsjob bidrager med til det fremtidige arbejdsliv. De har samtidig stor fokus på dialog omkring det ansvar og den disciplin, det kræver at have et fritidsjob.

Varighed: 1 lektion

Booking: Dorthe Juul Ebbesen, dorthe.ebbesen@fk.dk

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Klassen får evt. over flere gange besøg af matematikvejleder, Karen Mikkelsen. Besøget/besøgene kan enten have fokus på en generel introduktion til programmet, men kan også have et mere specifikt læringsmål fx fra kompetenceområdet "Geometri og måling".

Programmet kan bruges på mange forskellige niveauer og mange forskellige matematiske opgaver kan løses med programmet. Blandt andet opgaver indenfor geometri, måling, statistik, funktioner, regneark, vækst mm.

Varighed: Varierer efter aftale med lærer

Booking:

Matematikvejleder Karen.mikkelsen@albertslund.dk
Tlf.: 20 830104

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Samfundsfag/dansk/matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser. Der er stort fokus på, at indlæringen sker med aktuelle eksempler fra det virkelige liv, som de unge let kan genkende i deres hverdag. Niveauet og indholdet i undervisningen er nøje tilpasset det enkelte klassetrin, så alle kan være med.

Se film om forløbet her

Varighed: 2 sammenhængende lektioner (modul) x 3 (kan køre hen over et skoleår eller som tema)

Booking:

Kontakt Carina Svendsen Kend Dine Penge ApS Tlf.: 30 13 02 02 E-mail: info@kenddinepenge.dk Web: www.aktioncash.dk 

Pris: Kr. 10.000,- ekskl. moms pr. klasse for hele forløbet (2t. x 3)

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får et forløb, hvor de understøtter en god fysisk oplevelse med matematiske begreber. De vil både møde opgaver med reelle problemstillinger der skal løses, opgaver der åbner for brug af it samt opgaver, der styrker deres sproglige brug af matematikfaglige begreber.

Erfaringer fra forløbet "Matematik og Motorsport":

Målet for forløbet var et ønske om at bringe undervisningen i matematik ud af klasselokalet og til et uformelt læringsmiljø.

Eleverne lærte om køreteori og sikkerhed, og de arbejdede med praktiske matematiske opgaver, der knyttede sig til værkstedet, gokarts og området omkring AMC. Det faglige fokus var på geometri, fart, benzinforbrug, mm.

Eleverne skulle under dette arbejde blandt andet selv "finde matematik" på værkstedet og derefter formulere opgaver til hinanden. Dette for, i et matematik fagligt perspektiv, at udvikle både deres sproglige og skriftlige kompetencer. Der efter kørte eleverne på gokartbanen. Det faglige fokus var på området statistik. Eleverne skulle indsamle talmateriale fra kørslen og arbejde videre med de indsamlede data på skolen, hvor der skulle afsluttes med præsentationer af resultaterne.

En af eleverne udtalte: "I min gruppe har vi været mere aktive end vi plejer at være, fordi vi synes det var sjovt."

Varighed: 5  x 1 ½ time

Booking: Peter på 51731375

eller mail peter.larsen@albertslund.dk

Pris: 2.000,-

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Herstedhøje er ikke naturlig – den er menneskeskabt af mange tons jord og murbrokker. Eleverne skal ved hjælp af simple redskaber og deres matematiske viden regne ud præcist hvor meget jord, det drejer sig om.

Elever kommer bl.a. til at arbejde med: Rumfangsformler, arealberegninger, Pythagoras læresætning og trigonometri

Varighed: 2 x 45 min.

Booking:

Herstedhøje Naturcenter. Henrik Søfeldt Jørgensen: 21 219713

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik/Samfundsfag

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet med Pengeugen er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Pengeugen finder sted i uge 11 2017. Du kan tilmelde din klasse i efteråret 2016. Hold øje med Pengeuges hjemmeside.

Pengeugen sætter fokus på undervisning i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser.

Man kan få besøg af gæsteundervisere i forbindelse med Pengeugen.

Alle skoler, klasser og lærere kan være med og anvende det undervisningsmateriale, der er udviklet særligt til Pengeugen. Man kan også være med uden at bruge undervisningsmaterialet, og i stedet anvende nogle af de øvrige materialer.

Læse mere: www.pengeuge.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål:

Se materialet der udkommer i forbindelse med Pengeuge 2017.

Fag: Matematik/geografi/biologi

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Besøg Ungecentret i Liljens kvt. 2, 2620 Albertslund og se deres ballon (logo), der får energi fra sol og vind

Varighed: Kommer an på afstand fra skolen. Beregn ca. 1 t. + tid til opgaveløsning

Booking: kontakt Ungecentret for fremvisning af udstyr tlf.: 43 642215

Pris: Gratis

Link til opgave knyttet til læringsaktiviteten

Fag: Matematik, Natur/teknologi, Fysik-kemi

Klassetrin: 5.-7.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I modulet Robotter og matematik taler vi indledningsvist om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet, og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3, som de skal bygge op, programmere gennem et computerprogram og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal arbejde med at beregne omkreds af forskellige geometriske figurer og bruge egnede måleredskaber hertil, endvidere skal de benytte sig af forskellige regnearter til løsning af forskellige opgaver i forløbet.

Varighed: 9.00-14.00 (5 timer)

Pris: 2.100,-

Booking:

Book et besøg via hjemmesiden

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på tlf. 40 84 54 52. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 78 39 97

Aktiviteten

Programmet

Færdigheds- og vidensmål

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne bliver introduceret for trigonometrien i praksis. Kort introduktion efterfulgt af praktiske opgaver i det grønne. I vinterhalvåret vil der være mulighed for at eleverne også kan fælde træer for at kontrollere deres beregninger. Et differentieret forløb, hvor eleverne inddeles i hold efter niveau på 2-4 elever. Eleverne arbejder med forskellige øvelser, som skal lære eleverne forskellige metoder, redskaber og matematiske værktøjer inden for trigonometrien. Periode:Bedst i perioden oktober- marts.

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed. (3-5 timer)

Booking: 

http://www.naturskolen.albertslund.dk/booking/

Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund, (Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51)

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her