Matematik

Læringsaktiviteter i matematik

Matematik - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside Link  https://naturskolen.albertslund.dk

Vikingebros skoletjeneste

Vikingebros skoletjeneste udbyder en lang række forskellige undervisningsforløb inden for både natur- og kulturformidling. Skoletjenesten består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen.
Alle undervisningsforløb er gratis.
Læs mere på hjemmesiden link Vikingebros hjemmeside

Pengeuge

Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening afholder hvert år pengeuge for 7. og 8. klasser i Danmark. På denne hjemmeside kan man tilmelde sig de officielle aktiviteter, eller hente undervisningsmateriale fra tidligere års undervisningsforløb.
Læs mere på Pengeuges hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue. Link Pengeuge.

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får et forløb, hvor de understøtter en god fysisk oplevelse med matematiske begreber. De vil både møde opgaver med reelle problemstillinger der skal løses, opgaver der åbner for brug af it samt opgaver, der styrker deres sproglige brug af matematikfaglige begreber.

Erfaringer fra forløbet "Matematik og Motorsport":

Målet for forløbet var et ønske om at bringe undervisningen i matematik ud af klasselokalet og til et uformelt læringsmiljø.

Eleverne lærte om køreteori og sikkerhed, og de arbejdede med praktiske matematiske opgaver, der knyttede sig til værkstedet, gokarts og området omkring AMC. Det faglige fokus var på geometri, fart, benzinforbrug, mm.

Eleverne skulle under dette arbejde blandt andet selv "finde matematik" på værkstedet og derefter formulere opgaver til hinanden. Dette for, i et matematik fagligt perspektiv, at udvikle både deres sproglige og skriftlige kompetencer. Der efter kørte eleverne på gokartbanen. Det faglige fokus var på området statistik. Eleverne skulle indsamle talmateriale fra kørslen og arbejde videre med de indsamlede data på skolen, hvor der skulle afsluttes med præsentationer af resultaterne.

En af eleverne udtalte: "I min gruppe har vi været mere aktive end vi plejer at være, fordi vi synes det var sjovt."

Varighed: 5  x 1 ½ time

Booking: Peter på 51731375

eller mail peter.larsen@albertslund.dk

Pris: 2.000,-