Matematik

Læringsaktiviteter i matematik

Matematik - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside Link  https://naturskolen.albertslund.dk

Fag: Samfundsfag/dansk/matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser. Der er stort fokus på, at indlæringen sker med aktuelle eksempler fra det virkelige liv, som de unge let kan genkende i deres hverdag. Niveauet og indholdet i undervisningen er nøje tilpasset det enkelte klassetrin, så alle kan være med.

Varighed: 2 sammenhængende lektioner (modul) x 3 (kan køre hen over et skoleår eller som tema)

Booking:

Kontakt Carina Svendsen Kend Dine Penge ApS Tlf.: 30 13 02 02 E-mail: info@kenddinepenge.dk 

Pris: Kr. 10.000,- ekskl. moms pr. klasse for hele forløbet (2t. x 3)

 

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får et forløb, hvor de understøtter en god fysisk oplevelse med matematiske begreber. De vil både møde opgaver med reelle problemstillinger der skal løses, opgaver der åbner for brug af it samt opgaver, der styrker deres sproglige brug af matematikfaglige begreber.

Erfaringer fra forløbet "Matematik og Motorsport":

Målet for forløbet var et ønske om at bringe undervisningen i matematik ud af klasselokalet og til et uformelt læringsmiljø.

Eleverne lærte om køreteori og sikkerhed, og de arbejdede med praktiske matematiske opgaver, der knyttede sig til værkstedet, gokarts og området omkring AMC. Det faglige fokus var på geometri, fart, benzinforbrug, mm.

Eleverne skulle under dette arbejde blandt andet selv "finde matematik" på værkstedet og derefter formulere opgaver til hinanden. Dette for, i et matematik fagligt perspektiv, at udvikle både deres sproglige og skriftlige kompetencer. Der efter kørte eleverne på gokartbanen. Det faglige fokus var på området statistik. Eleverne skulle indsamle talmateriale fra kørslen og arbejde videre med de indsamlede data på skolen, hvor der skulle afsluttes med præsentationer af resultaterne.

En af eleverne udtalte: "I min gruppe har vi været mere aktive end vi plejer at være, fordi vi synes det var sjovt."

Varighed: 5  x 1 ½ time

Booking: Peter på 51731375

eller mail peter.larsen@albertslund.dk

Pris: 2.000,-

 

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Herstedhøje er ikke naturlig – den er menneskeskabt af mange tons jord og murbrokker. Eleverne skal ved hjælp af simple redskaber og deres matematiske viden regne ud præcist hvor meget jord, det drejer sig om.

Elever kommer bl.a. til at arbejde med: Rumfangsformler, arealberegninger, Pythagoras læresætning og trigonometri

Varighed: 2 x 45 min.

Booking:

Herstedhøje Naturcenter. Henrik Søfeldt Jørgensen: 21 219713

Pris: Gratis