Matematik

Læringsaktiviteter i matematik

Matematik - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside: https://naturskolen.albertslund.dk

Fag: Matematik/natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Samfundsfag/dansk/matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser. Der er stort fokus på, at indlæringen sker med aktuelle eksempler fra det virkelige liv, som de unge let kan genkende i deres hverdag. Niveauet og indholdet i undervisningen er nøje tilpasset det enkelte klassetrin, så alle kan være med.

Se film om forløbet her

Varighed: 2 sammenhængende lektioner (modul) x 3 (kan køre hen over et skoleår eller som tema)

Booking:

Kontakt Carina Svendsen Kend Dine Penge ApS Tlf.: 30 13 02 02 E-mail: info@kenddinepenge.dk Web: www.aktioncash.dk 

Pris: Kr. 10.000,- ekskl. moms pr. klasse for hele forløbet (2t. x 3)

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får et forløb, hvor de understøtter en god fysisk oplevelse med matematiske begreber. De vil både møde opgaver med reelle problemstillinger der skal løses, opgaver der åbner for brug af it samt opgaver, der styrker deres sproglige brug af matematikfaglige begreber.

Erfaringer fra forløbet "Matematik og Motorsport":

Målet for forløbet var et ønske om at bringe undervisningen i matematik ud af klasselokalet og til et uformelt læringsmiljø.

Eleverne lærte om køreteori og sikkerhed, og de arbejdede med praktiske matematiske opgaver, der knyttede sig til værkstedet, gokarts og området omkring AMC. Det faglige fokus var på geometri, fart, benzinforbrug, mm.

Eleverne skulle under dette arbejde blandt andet selv "finde matematik" på værkstedet og derefter formulere opgaver til hinanden. Dette for, i et matematik fagligt perspektiv, at udvikle både deres sproglige og skriftlige kompetencer. Der efter kørte eleverne på gokartbanen. Det faglige fokus var på området statistik. Eleverne skulle indsamle talmateriale fra kørslen og arbejde videre med de indsamlede data på skolen, hvor der skulle afsluttes med præsentationer af resultaterne.

En af eleverne udtalte: "I min gruppe har vi været mere aktive end vi plejer at være, fordi vi synes det var sjovt."

Varighed: 5  x 1 ½ time

Booking: Peter på 51731375

eller mail peter.larsen@albertslund.dk

Pris: 2.000,-

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Herstedhøje er ikke naturlig – den er menneskeskabt af mange tons jord og murbrokker. Eleverne skal ved hjælp af simple redskaber og deres matematiske viden regne ud præcist hvor meget jord, det drejer sig om.

Elever kommer bl.a. til at arbejde med: Rumfangsformler, arealberegninger, Pythagoras læresætning og trigonometri

Varighed: 2 x 45 min.

Booking:

Herstedhøje Naturcenter. Henrik Søfeldt Jørgensen: 21 219713

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik, Natur/teknologi, Fysik-kemi

Klassetrin: 5.-7.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I modulet Robotter og matematik taler vi indledningsvist om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet, og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3, som de skal bygge op, programmere gennem et computerprogram og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal arbejde med at beregne omkreds af forskellige geometriske figurer og bruge egnede måleredskaber hertil, endvidere skal de benytte sig af forskellige regnearter til løsning af forskellige opgaver i forløbet.

Varighed: 9.00-14.00 (5 timer)

Pris: 2.100,-

Booking:

Book et besøg via hjemmesiden

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på tlf. 40 84 54 52. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 78 39 97

Aktiviteten

Programmet

Færdigheds- og vidensmål