Samfundsfag

Læringsaktiviteter i samfundsfag

Samfundsfag - Albertslund Kommune

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et oplæg fra HumanizeR kan bruges i undervisningen, til at give eleverne et stort indblik i hvordan arbejdsmarkedet fungerer og hvilke ressourcer, der er brug for,- nu og i fremtiden. Fortalt af et firma der beskæftiger sig med området hver dag. Oplægget kan bruges i flere fag og kan evt. bruges som en del af en projektuge eller af et valgfag. Man kan eks. bruge det som en del af danskundervisningen om modtagerrettet kommunikation, da Humanizer har stor erfaring med at hjælpe folk i job, bl.a. gennem kvalificering af jobansøgninger.

Booking: Michael Weibel, direktør i HumanizeR Mobil: 40 10 58 09 Mail: mw@pshr.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Matematik/Samfundsfag

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet med Pengeugen er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Pengeugen finder sted i uge 11 2016. Du kan tilmelde din klasse fra d. 1/11-15.

Pengeugen sætter fokus på undervisning i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser.

Man kan få besøg af gæsteundervisere i forbindelse med Pengeugen.

Alle skoler, klasser og lærere kan være med og anvende det undervisningsmateriale, der er udviklet særligt til Pengeugen. Man kan også være med uden at bruge undervisningsmaterialet, og i stedet anvende nogle af de øvrige materialer.

Læse mere: www.pengeuge.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål:

Se materialet der udkommer i forbindelse med Pengeuge 2016.

Fag: Dansk/samfundsfag

Klassetrin: 8.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

På kurset hjælper vi de unge i gang med at bruge deres digitale postkasse, og giver dem en rundtur i de andre digitale muligheder, som et NEM-ID åbner op for, og som er obligatoriske at benytte fx ved flytning og lægeskift.
NEM-ID giver også adgang til SU, ungdomskort, anskaffelse af straffeattest og overblik over rettigheder mv. for unge i fritidsjob.

Varighed: 1 t.

Booking: Kirsten Westh: kiw@albertslundbib.dk 4368 7032 eller Claes Isbrandtsen: cli@albertslundbib.dk 4368 7080

Pris: Gratis

Læs mere om aktiviteten her

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi med link til samfundsfag

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen. 

Et andet udbytte af besøget er at høre om, hvordan Albertslund Varmeværk gennem forskellige aktiviteter er en del af udviklingen i Albertslund Kommune. Det sker gennem påvirkning af borgere og virksomheder til at spare på energien. Der sker bl.a. gennem hjælp og støtte til at optimere energiforbruget i eksisterende bygninger i kommunen. Projekterne spænder lige fra mindre sager, som udskiftning af vinduer, til større sager som medvirken til renovering af boligerne i Albertslund Syd.

Varighed: 1 t.

Booking: 

For nærmere information kontakt projektleder Niels Hansen på 
Tlf.: 4368 6859 eller mail: niels.hansen@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Iværksætterhuset kan fortælle om aspekter vedrørende at starte egen virksomhed. Iværksætterhuset holder enten et oplæg på 1 time eller laver et oplæg på ca. 2 timer, hvor eleverne skal arbejde med en idé til egen virksomhed. Oplægget kan bruges i flere fag og kan evt. bruges som en del af en emneuge eller af et valgfag.

Booking: Iværksætterhuset, Flemming Troelsen Ftr@vhhr.dk , 3010 8092

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

 

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Få kendskab til iværksætteri, den daglige drift og de kompetencer, der er påkrævet for at drive egen virksomhed, blandt andet regnskab og kundeservice.

Kan besøge skoler til oplæg. 

Booking: Helene Koers, helene@flexkapacitet.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Samfundsfag/dansk/matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser. Der er stort fokus på, at indlæringen sker med aktuelle eksempler fra det virkelige liv, som de unge let kan genkende i deres hverdag. Niveauet og indholdet i undervisningen er nøje tilpasset det enkelte klassetrin, så alle kan være med.

Se film om forløbet her

Varighed: 2 sammenhængende lektioner (modul) x 3 (kan køre hen over et skoleår eller som tema)

Booking:

Kontakt Carina Svendsen Kend Dine Penge ApS Tlf.: 30 13 02 02 E-mail: info@kenddinepenge.dk Web: www.aktioncash.dk 

Pris: Kr. 10.000,- ekskl. moms pr. klasse for hele forløbet (2t. x 3)

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge kommer i undervisningsforløbet til at reflektere over det at være ung og bo i en forstad – med de problemer det indebærer. Vi vil gerne være med til at give den unge et værktøj til refleksion over egen tilværelse – at selvom man har triste og sorte tanker, også kan ha' det sjovt og være glad. De to sider går ofte hånd i hånd, når man er ung. 

Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

Fag: Natur-teknologi/innovation og entreprenørskab/biologi/samfundsfag

Klassetrin: 6.kl. og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Under besøget får eleverne mulighed for at prøve virtual reality briller. Brillerne giver eleverne mulighed i at træde ind i verdener, som de normalt kun kan læse sig til viden om eller iagttage som passive tilskuere. Hvad tror eleverne denne teknologi kan bruges til i fremtiden? Behøver vi f.eks. at være fysisk sammen med vores venner eller familie, når vi kan mødes med dem i den virtuelle verden?

Et besøg hos Khora, hvor eleverne prøver det på egen krop, kan være starten på mange spændende diskussioner om fremtidens teknologi.

Varighed: 2-3 timer

Booking:

Khora Virtual Reality, Morten Haulik, Morten@khoravr.com, 3116 9181

Pris: 1000 kr. for 2-3 timer, max. 25 elever

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her