Trivsel

Trivsel og undervisningsmiljø

Trivsel - Albertslund Kommune

Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden undervisningsforstyrrende uro er en forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Det giver også underviserne de mest optimale rammer for, at de kan lære fra sig. I folkeskolereformen er det et nationalt mål, at elevernes trivsel skal styrkes.
Læs mere om trivsel i skolen fra Undervisningsministeriets side her

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside: https://naturskolen.albertslund.dk

Naturcenter Herstedhøje

Som hovedbruger af Naturcentret kan institutioner i Albertslund Kommune gratis booke Skolestuen, bålhus og låne grej til forløb.
Læs mere om de mange spændende muligheder på Naturcenteret her: Naturcenter Herstedhøje

Albertslund Motorsportscenter II 

Eleverne kan deltage i forskellige matematikaktiviteter, hvor eleverne skal køre gokart og bruge gokartbanen som en konkret kontekst, der skal undersøges.
Læs mere på Mortorsportscenters hjemmeside. Link AMC

Mindfulness for elever og lærere 

Klassetrin: Alle klassetrin
I workshops bliver elever (eller lærere og pædagoger) introduceret for de grundlæggende principper indenfor mindfulness.
Workshoppen giver redskaber til mindfulness-teknikker til børn og unge, redskaber til fordybelse og hjælpemidler til at styrke koncentrationsevnen og holde fokus.

Booking: info@cirkus.ninja
Varighed: 1½-5 timer
Pris: Gratis i opstartsperioden. Derefter kontaktes Cirkus Ninja om priser ift. undervisning af lærere/pædagoger eller elever.