Trivsel

Trivsel og undervisningsmiljø

Trivsel - Albertslund Kommune

Vestskovens Naturskole

Vestskovens Naturskole tilbyder gratis forløb til skoleklasser i Albertslund Kommune.
Forløbene understøtter flere fag og alle klassetrin. 
Læs mere på Naturskolens hjemmeside. Link: https://naturskolen.albertslund.dk

Naturcenter Herstedhøje

Som hovedbruger af Naturcentret kan institutioner i Albertslund Kommune gratis booke Skolestuen, bålhus og låne grej til forløb.
Læs mere om de mange spændende muligheder på Naturcenteret. Link: Naturcenter Herstedhøje

Albertslund Motorsportscenter 

Eleverne kan deltage i forskellige matematikaktiviteter, hvor eleverne skal køre gokart og bruge gokartbanen som en konkret kontekst, der skal undersøges.
Læs mere på Mortorsportscenters hjemmeside. Link AMC